Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Schruers: dynamiek van de kerk ontdekken

Mgr. Schruers: dynamiek van de kerk ontdekken
HASSELT (RKnieuws.net) - In het november-nummer van "Samen", het maandblad van het bisdom Hasselt, verschijnt een bijdrage van de Hasseltse bisschop Paul Schruers over de roeping van de kerk. Het is belangrijk, aldus de bisschop, dat wij in het licht van het evangelie en het concilie de diepere roeping van de Kerk als gemeelschap voor ogen houden.
Bisschop Schruers: "De dynamiek van de kerk komt niet vooreerst van de bisschop of de voorzitter van het team maar van de heilige, de ´normale christen´. En het is de roeping van de bisschop en van de voorzitter juist deze dynamiek te ontdekken, te bevestigen en alle ruimte te geven".

De Kerk verzamelt zich niet vooreerst rond verantwoordelijken, maar wel rond de armen in alle betekenissen, stelt de bisschop. Het is volgens hem de taak van de verantwoordelijken als gezagsvolle dienaars van de eenheid de Kerk juist op deze plaats, rond de armen, samen te brengen. Zelden staan de vluchtelingen, de hoogbejaarden, de gekwetste jongeren, de ex-gevangenen centraal in het eerste hoofdstuk van de politieke programma´s. Maar in het evangelie staan zij centraal in alle hoofdstukken. Wanneer de kerk zich niet rond hen in vriendschap verzamelt, brokkelt zij af. Maar als de kerk daar "woont" wordt zij meer concreet gemeenschap van Jezus.

Dit geldt ook voor de armoede in de vorm van zondigheid: onze wederzijdse egoistische ambitie, ons vervelend doen, onze agressiviteit, onze bittere woorden of gezichten ... Meer dan wij toegeven dromen wij van een Kerk zonder moeilijke karakters en zonder problemen. Dat is echter niet realistisch. En misschien zou een meer ideale kerk, parochie of schoolgemeenschap juist het meest beslissende ontberen: namelijk het voortdurend appèl op de hoogste liefde die geduldig is en trouw.

Mgr. Schruers: "Tenslotte is vanuit evangelisch standpunt de gemeenschap niet maakbaar maar wordt zij ons telkens opnieuw geschonken. Als politieke onderhandelingen vastlopen, laat men spagetti aanrukken. Er is een onderonsje van de partijleiders of men gaat wat rusten. Dat alles is natuurlijk positief. Maar uiteindelijk heeft gemeenschap voor gelovigen altijd nog een diepere dimensie: zij is werk van Gods Geest, die ons samenbrengt. Simone Weil, de bijna bekeerlinge uit de oorlogsjaren, was sterk gegrepen door de realiteit van de genade. Zij zegt dat wij omhoog kunnen springen zoveel als wij willen maar dat wij toch niet nader bij de hemel komen. Door Gods Liefde moeten wij opgetild worden. Zo worden wij ook geen gemeenschap door dichter bij elkaar te drummen en mekaar te vertroetelen. Maar de Heer wil ons aan elkaar schenken. Dit wordt zichtbaar als wij in moeilijke of beslissende momenten onze dossiers voorlopig sluiten en samen in stilte gaan bidden ´om te horen wat de Heer tot de Kerk zegt´. Dan wordt ons gemeenschap geschonken. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken