Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Kasper: Godsdiensten moeten van elkaar leren

Kardinaal Kasper: Godsdiensten moeten van elkaar leren
BRUSSEL (KerkNet/CWN) - Katholieken moeten leren van de dialoog met joden en moslims. Dit zegt kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de Pauselijk Raad voor de Christelijke eenheid. Hij pleit in een brief voor inspanningen van andere godsdiensten om onverdraagzaamheid te bestrijden.
Aanleiding vormde een symposium over 'Nostra Aetate', het document van Vaticanum II over de relaties met de andere godsdiensten.
De kardinaal was wegens ziekte niet zelf aanwezig, maar in de toespraak die werd voorgelezen wees hij erop dat men heel wat kan leren van de inspanningen van joodse leiders om religieuze vooroordelen te bestrijden.

Extremisten

Hij benadrukte ook dat christenen niet de complete islamitische wereld verantwoordelijk kunnen stellen voor de daden van een groepje extremisten.

Kardinaal Kasper verwees naar de zware last die het gebrek aan vrede in het Midden-Oosten op de wereldvrede legt en vreest dat kleine, symbolische vredesgebaren onvoldoende zijn om echte verandering tot stand te brengen. Tegelijk riep hij de godsdiensten op om telkens weer op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke basis, in plaats van zich te beroemen op de verwezenlijkingen uit het verleden. De religieuze leiders zelf riep hij op tot uitzuivering en een gewetensonderzoek. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken