Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Voorzitter Vlaamse socialisten: "Ik zie liever volle kerken dan lege"

ANTWERPEN (RKnieuws.net) - "Ik heb altijd gezegd dat ik liever volle kerken zie dan lege. Een volle kerk betekent dat het normen- en waardenbesef in de samenleving groot is": dat zegt SP.A.-voorzitter Steve Stevaert deze week in een interview met het christelijk opinieweekblad Tertio.


"Als burgemeester van Hasselt en als SP.A voorzitter ben ik burgemeester en voorzitter van zowel gelovigen als niet-gelovigen. Ik kom uit een gelovige familie. Mijn ouders vonden in het geloof een houvast en ik ben hen dankbaar om wat ik heb meegekregen. Ik heb geen rancune tegenover kerk en geloof. En ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ons westers waardepatroon, ook dat van de vrijzinnigen dus, in grote mate door de christelijke cultuur is gevormd", aldus Stevaert.

Volgens de SP.A. voorzitter is zowel voor de christenen als socialisten het lot van de andere mensen een van de grootste bekommernissen en voelen zij zich van daaruit geroepen om zich voor de naaste in te zetten en voor een betere samenleving te ijveren. "Als onze belangen zo gelijklopend zijn, betekent dat ook dat we verplicht zijn samen te werken. We moeten meer dan ooit de deuren voor elkaar openzetten. We kunnen het ons niet meer veroorloven in een coconnetje te blijven zitten en af te wachten".

Stevaert wijst er in het interview onder meer ook op dat we op velerlei vlakken ervaren dat onze samenleving nood heeft aan waarden, aan spiritualiteit en aan zingeving. "Ik besef maar al te goed dat je met wetten en reglementen niet alles kan oplossen. Een zingevingskader dat mensen tot verantwoordelijkheid en engagement aanzet, is zoveel krachiger. Mij om het even of iemand die waarden vanuit zijn geloof of vanuit een vrijzinning humanisme vorm geeft. Maar we hebben er wel nood aan. Hoewel ik vrijzinning ben, heb ik als burgemeester van Hasselt nooit geaarzeld mee op te stappen in de Virga Jesse processie. Niet om mij te laten zien maar omdat die processie een krachtig symbool is waarrond mensen hun diepmenselijke en religieuze gevoelens in verbondenheid beleven. Ik respecteer dat en hoop dat die processie lang mag blijven bestaan. Ik verwacht ook veel van kleinschalige, maar concrete inititiatieven die op een pragmatische manier bruggen slaan tussen gelovigen en vrijzinningen enerzijds en tussen christenen en anders-gelovigen anderzijds. Dergelijke initiatieven waardoor mensen elkaar verrijken, wil ik in de toekomst sterker ondersteunen. Ongeacht of het gelovigen of vrijzinnigen zijn die het voortouw hebben genomen".

"We hoeven ons niet te schamen omdat we erkennen dat een beweging als de Sint-Egidiusgemeenschap goed bezig is. Ik hoop alleen dat het interne signaal, binnen de partij dus, even duidelijk is. Waar staan we in de SP.A. met het vrijwilligerswerk? Verwachten, wij socialisten, niet te veel van structuren alleen? Waar blijft het caritatieve? In het charter van Quaregnon - de basistekst van de Belgische socialisten - staat nergens dat alles altijd door structuren moet worden geregeld. Laat ons daarover in onze partij maar eens nadenken...", aldus Stevaert. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken