Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Oud-predikant pleit voor protestantse bisschop

Oud-predikant pleit voor protestantse bisschop
UTRECHT (UU/RKnieuws.net) - De binnenkort te vormen Protestantse Kerk Nederland doet er goed aan om "invoering van het bisschopsambt te overwegen." Dat stelt de emeritus hervormde predikant Hans Kronenburg in zijn dissertatie, waarop hij 26 november zal promoveren aan de Universiteit Utrecht.
In zijn dissertatie 'Episcopus Oecumenicus' ('de oecumenische bisschop') pleit Kronenburg voor een bisschop die een "verbindende figuur, pastor en 'gezicht' van de kerk naar buiten" is. Zo'n bisschop zou dan wel door de gemeenschap gekozen moeten worden, en ook verantwoording moeten afleggen aan die gemeenschap. Het ambt zal dan open moeten staan voor mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden.

De Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk zullen binnenkort fuseren tot de Protestantse Kerk Nederland. Tot hen richt Kronenburg zich in de eerste plaats.

Bisschop niet typisch katholiek

De figuur van de bisschop is in protestantse kringen onbekend en onbemind. Bisschoppen worden steevast geassocieerd met (mannen)macht, hierarchie en autoritair optreden. Daarom is het overwegen van het bisschopsambt voor veel protestanten een taboe.

Kronenburg wil dit taboe doorbreken en wijst erop dat de kerk bijna vanaf haar ontstaan bisschoppen heeft gehad en dat nog steeds tweederde van de christenheid bisschoppen heeft (RK, Oosters Orthodox, Anglicaans, Oud-Katholiek en veel Lutherse kerken). Daarmee spreekt hij ook tegen dat het bisschopsambt iets typisch katholieks is.

Bindend figuur

Als het goed is fungeren bisschoppen als bindende figuren, als pastores, als gidsen en geven ze stem aan hen die geen stem hebben. Bisschop Tutu en bisschop Muskens worden als voorbeeld hiervoor genoemd.

De hervormers (Luther en Calvijn) hebben in hun tijd wel geprotesteerd tegen de corruptie en het politieke machtsmisbruik van de middeleeuwse bisschoppen, maar het bisschopsambt als zodanig hebben ze nooit willen afschaffen. Pas later werd onder protestanten - vooral bij calvinisten de opvatting gangbaar dat bisschoppen paaps' zijn en dus per definitie verwerpelijk.

Tijd om na te denken

"Het wordt tijd dat de Nederlandse protestantse kerken gaan nadenken over de goede kanten van het bisschopsambt. Hun vaak zo anonieme uitstraling krijgt dan een 'gezicht' - en juist in een tijd waarin de kerk een randverschijnsel is geworden is dat van groot belang," aldus Kronenburg. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken