Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mortsel: vieren met wie een kind verloor voor geboorte

Mortsel: vieren met wie een kind verloor voor geboorte
MECHELEN (RKnieuws.net) - Mensen die tijdens de zwangerschap een kind verliezen – hetzij door een miskraam, hetzij door een abortus - dragen dit leed dikwijls lange tijd met zich mee. Doorgaans krijgt dit leed niet de kans om aan de oppervlakte te komen en verwerkt te worden. Vaak gaat het verdriet van deze mensen ook gepaard met schuldgevoelens. Zeker wanneer het om een abortus gaat, is het niet gemakkelijk om een plaats te vinden waar zij kunnen vertellen en thuis komen, en waar ze uitzicht op nieuwe kansen en vergeving kunnen krijgen. De vzw Levensadem wil aan deze nood tegemoetkomen.


Vanuit haar ervaring bij de begeleiding van mensen met moeilijkheden na een miskraam of een abortus, organiseert de vzw Levensadem al verscheidene jaren eucharistievieringen voor al wie een kindje verloor tijdens de zwangerschap. Deze vieringen kregen als motto mee: "Geboren in de Eeuwigheid". Ze proberen tegemoet te komen aan de spirituele nood van mensen die hiermee van dichtbij of verderaf geconfronteerd werden. Er is plaats voor verdriet, maar de hoofdtoon is hoop.

Het specifieke van deze viering zit in de stappen waartoe de aanwezigen na de woorddienst uitgenodigd worden. Men kan zijn of haar persoonlijke intentie "van zich af schrijven" en neerleggen in een mandje dat na de viering nog een tijd bewaard wordt in de kapel van Levensadem. Men kan een kort gesprek hebben en dan samen bidden met een tweetal medegelovigen. Er is ook gelegenheid om het sacrament van de verzoening te ontvangen. Ten slotte kan men een symbolisch gebaar stellen dat het loslaten en het opnemen van het prille leven in het Licht van Jezus symboliseert. Dit gebeurt met drijfkaarsjes die aan de paaskaars worden aangestoken en vervolgens in een waterbekken geplaatst worden.

Deze vieringen zijn telkens zeer innige en genadevolle momenten: mensen worden er geraakt en getroost. In de komende weken hebben in verschillende Vlaamse bisdommen zulke eucharistievieringen "Geboren in de Eeuwigheid" plaats. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel zal dit het geval zijn op donderdag 4 december om 20 uur in de kerk van de Karmel van Onze-Lieve-Vrouw van Troost, Leuvensestraat te Vilvoorde. Kardinaal Godfried Danneels gaat voor in deze viering. Nadien zijn nog vieringen gepland in Hasselt (8 december), Kortrijk (11 december) en Oostakker (15 december).

Iedereen die deze vieringen wil bijwonen, is welkom. Uw aanwezigheid is een teken van geloof dat geen enkel leven verloren gaat en dat mensen steeds nieuwe kansen krijgen. Een teken van solidariteit ook met al wie een kindje verloor, nog vóór het geboren kon worden.

Meer info: Levensadem, Floralaan 6, 2640 Mortsel, telefoon. 03-449.48.26. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken