Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Paul Schruers: "Kerk vormen rond de armen"

HASSELT (RKnieuws.net) - Mgr. Paul Schruers, bisschop van Hasselt, heeft een opmerlijke bijdrage geschreven in "Samen", het informatieblad van het bisdom Hasselt.
Hj pleit er onder meer voor kerk te vormen rond de armen.


"De oude Mechelse catechismus sprak over de Kerk als een organisatie. Het is waarschijnlijk één van de theologische formules die tot in onze tijd het best heeft standgehouden, ondanks de belangrijke nieuwe accenten van het Tweede Vaticaans Concilie. De Kerk is trouwens terecht bekommerd om een goede reorganisatie, vanaf de Romeinse congregaties tot in onze parochiefederaties. Het is normaal dat de ervaringen van de politiek, de administratie, de economie… daarin meespelen. Toch is het belangrijk dat wij in het licht van het evangelie en van het concilie de diepere roeping van de Kerk als gemeenschap vóór ogen houden. Dit eigen gelaat van de christelijke gemeenschap verwondert en verheugt mij steeds opnieuw. Maar het is nooit vanzelfsprekend", aldus de Hasseltse bisschop.

De dynamiek van de Kerk komt volgens Mgr. Schruers niet vooreerst van de bisschop of de voorzitter van het team, maar van de heilige, de "normale christen". En het is de roeping van de bisschop en van de voorzitter juist deze dynamiek te ontdekken, te bevestigen en alle ruimte te geven, meent de bisschop. Hij stelt dat de dynamiek van een land onder meer wordt bepaald door zijn politici, de topmensen van de economie, zijn universitaire onderzoekscentra… Dat een boswachter in de Ardennen en een bejaardenverpleegster elke dag trouw hun werk verrichten, komt daarbij niet in het vizier.

Mgr. Schruers: "Ik denk dat dit ten onrechte gebeurt. Maar in de geschiedenis van de Kerk is het duidelijk dat de dynamiek juist komt vanwege de gewone heiligen. Toen de wereld vermoeid was, gaf God aan de wereld een nieuwe mens, Franciscus. God gaf geen grote organisator, maar wel een heilige. Meestal zijn wij nu de naam van de bisschop van Assisi van die tijd vergeten. Maar Franciscus inspireert ons nog altijd. Nietzsche zei ooit dat de grote gebeurtenissen ongemerkt op duivenpootjes naar ons toekomen. Ook de vernieuwing van de Kerk komt op duivenpootjes van alledaagse heiligheid. In de Kerk moeten wij talentzoekers van eenvoudige heiligen zijn´.

"De Kerk verzamelt zich niet vooreerst rond verantwoordelijken, maar wel rond de armen in alle betekenissen. Het is de taak van de verantwoordelijken als gezagsvolle dienaars van de eenheid, de Kerk juist op deze plaats, rond de armen, samen te brengen. Zelden staan de vluchtelingen, de hoogbejaarden, de gekwetste jongeren, de ex-gevangenen centraal in het eerste hoofdstuk van politieke programma’s. Maar in het evangelie staan zij centraal in alle hoofdstukken! Wanneer de Kerk zich niet rond hen in vriendschap verzamelt, brokkelt zij af. Maar als de Kerk daar ‘woont’, wordt zij meer concreet gemeenschap van Jezus", aldus de bisschop.

Mgr. Schruers: "Dit geldt ook voor de armoede in de vorm van zondigheid: onze wederzijdse egoïstische ambitie, ons vervelend doen, onze agressiviteit, onze bittere woorden of gezichten… Meer dan wij toegeven, dromen wij altijd weer van een Kerk zonder moeilijke karakters en zonder problemen. Dat is echter niet realistisch. En misschien zou een meer ideale Kerk, parochie of schoolgemeenschap juist het meest beslissende ontberen: namelijk het voortdurend appèl op de hoogste liefde die geduldig is en trouw".

Tenslotte, aldus Mgr. Schruers, is vanuit evangelisch standpunt de gemeenschap niet maakbaar, maar wordt zij ons telkens weer opnieuw geschonken." Als politieke onderhandelingen vastlopen, laat men spaghetti aanrukken. Er is een onderonsje van de partijleiders of men gaat wat rusten. Dat alles is natuurlijk positief. Maar uiteindelijk heeft gemeenschap voor gelovigen altijd nog een diepere dimensie: zij is het werk van Gods Geest die ons allen samenbrengt. Simone Weil, de bijna bekeerlinge uit de oorlogsjaren, was sterk gegrepen door de realiteit van de genade. Zij zegt dat wij omhoog kunnen springen zoveel als wij willen, maar dat wij toch niet nader bij de hemel komen. Door Gods liefde moeten wij opgetild worden. Zo worden wij ook geen gemeenschap door dichter bij elkaar te drummen en elkaar te vertroetelen. Maar de Heer wil ons aan elkaar schenken. Dit wordt zichtbaar als wij in moeilijke of beslissende momenten onze dossiers voorlopig sluiten en samen in stilte gaan bidden om te horen wat de Heer tot de Kerk zegt . Dan wordt ons gemeenschap geschonken. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken