Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gemengde reacties op beslissing Zuid-Afrikaanse bisschoppen

Gemengde reacties op beslissing Zuid-Afrikaanse bisschoppen
BRUSSEL (KerkNet/Guardian.za) – Er kwamen erg gemengde reacties op de beslissing van de Zuid-Afrikaanse bisschoppen om zich toch niet milder op te stellen tegen het gebruik van het condoom.
De conferentie van bisschoppen uit Zuid-Afrika, Botswana en Swaziland boog zich op aandringen van het Aidsbureau van de Bisschoppenconferentie van zuidelijk Afrika eind juli over de Aids-problematiek. Een belangrijke beslissing, want de christelijke Kerken – en vooral de anglicaanse en katholieke Kerk – zijn de belangrijkste bestrijders van de aids-epidemie in de regio.
Volgens de Zuid-Afrikaanse krant The Guardian volgden de bisschoppen bij hun beslissing de volgende redenering: de katholieke Kerk moet de geloofsgemeenschap een ideaal voorspiegelen en haar leden oproepen om dat ideaal te volgen. Dat vraagt in dit geval van de gelovigen dat ze zich voor het huwelijk onthouden van seksuele betrekkingen en tijdens hun huwelijk trouw blijven aan hun partner. De tweede veronderstelling is dat mensen seksuele betrekkingen hebben met het oog op kinderen. Hieruit volgt dat seksualiteit beperkt blijft tot de huwelijkspartners, waardoor de verspreiding van seksueel overdraagbare ziekten -zoals aids- vrijwel onmogelijk wordt.
De Zuid-Afrikaanse bisschoppen trokken uit deze redenering na overleg de conclusie dat de Kerk het condoom zeker niet moet promoten, meer nog: dat dit een fout signaal zou geven en dat de verspreiding van aids hierdoor enkel zou toenemen.

De houding van de bisschoppen lokte ook in het buitenland felle reacties uit. De Zuid-Afrikaanse krant The Guardian gaf een overzicht van de belangrijkste bezwaren tegen hun redenering:
- “De bisschoppen bepaalden hun houding in tegenspraak met de wetenschappelijke bewijzen. De wetenschap suggereert dat het gebruik van het condoom op indrukwekkende wijze de verspreiding van AIDS/HIV kan verminderen bij seksuele betrekkingen met iemand die aids heeft”.
- De visie van de bisschoppen is weliswaar glashelder, maar ze gaat voorbij aan de realiteit dat in Zuidelijk-Afrika “miljoenen mensen seksuele betrekkingen hebben buiten het huwelijk”: jongeren willen experimenteren met seksualiteit, binnen het huwelijk hebben mensen niet enkel seksuele betrekkingen om kinderen te krijgen en aids kan ook op andere manieren verspreid worden – onder meer door het gebruik van naalden of door bloedtransfusies.
De krant besloot dan ook dat de beslissing kan vergeleken worden met de veroordeling van Galileo. “Het duurde 359 jaar”, zo schrijft de krant bitter, “voordat men de vele eenvoudige waarheden in het werk van Galieo (in 1992) kon erkennen”.
 
 

 

Rorate Zoeken