Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus herdenkt 40 jaar "Sacrosanctum Concilium"

BRUSSEL (KerkNet/CWN) - Paus Johannes Paulus II roept in een apostolische brief ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van 'Sacrosanctum Concilium' op tot een nieuwe studie van de katholieke liturgie.
Hij doet een beroep op de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, die onlangs een symposium over 'Sacrosanctum Concilium' organiseerde, om de inhoud van de brief verder bekend te maken.

In zijn brief noemt de paus het Sacrosanctum Concilium, dat een belangrijke impuls gaf aan de vernieuwing van de liturgie, "de eerste vrucht" van het Tweede Vaticaans Concilie. "Het document bevat de fundamentele instructies voor autentieke liturgische vernieuwing."

Een van de toen nog revolutionaire richtlijnen van het document was het gebruik van de volkstaal. Daarnaast werd ook gepleit voor de vereenvoudiging van de rituelen en de actieve deelname van de leken.

Bezinning op liturgie

De 40ste verjaardag van 'Sacrosanctum Concilium' is volgens de paus een goede aanleiding om hier opnieuw bij stil te staan en ons erover te bezinnen: "En die bezinning moet alle aspecten van de liturgie omvatten, inclusief het gebruik van de liturgische muziek."

Johannes Paulus II schrijft in zijn brief dat de heilige liturgie de hoogste uitdrukking is van de mysterieuze realiteit, die in het centrum staat van de redding. Alle kerkelijk handelen is ook op die liturgie gericht en tegelijk is ze de bron waaruit ze al haar kracht haalt.

De paus besluit zijn brief met een oproep voor een nieuwe evangelisatie die de devotie voor de liturgie versterkt. Hij onderstreept in het bijzonder de nood aan de ervaring van stilte en het belang van het ontwikkelen van de "smaak voor het gebed". Priesters worden opgeroepen ervoor te zorgen dat er geen liturgische misbruiken plaats hebben.
 
 

 

Rorate Zoeken