Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

TV-programma ´Braambos´ over euthanasie

TV-programma ´Braambos´ over euthanasie
BRUSSEL (KerkNet/Braambos) - De Braambosuitzending op Canvas van zondag 12 augustus, omstreeks 23.00 uur, zal aandacht besteden aan de euthanasie: Waar hebben we het over als we het hebben over euthanasie? Velen lijken gewonnen voor de idee van individuele vrijheid, het recht om zelf te beslissen.
Erik Vanleeuw praat met Marc Desmet, arts palliatieve zorgen en Jezuïet. Hij vindt dat de politieke discussie de fundamentele vraag niet behandelt: de vraag naar het lijden en hoe we daar als mens, christen kunnen mee omgaan.

Voorafgaand aan de reportage over euthanasie kan u kijken naar de zevende aflevering van 2000 jaar christendom, deze keer volledig in het teken van de reformatie en de contrareformatie.
In de 15e en 16e eeuw staat de Kerk voor haar grootste uitdaging. De pausen hebben de boodschap van Christus verdraaid, zeggen de critici. Zij eisen de terugkeer naar het ware geloof. Honderd jaar nadat kerkhervormer Jan Hus op de brandstapel het leven liet, schrijft in het augustijnenklooster van Wittenberg theologieprofessor Martin Luther 95 stellingen neer over de hervorming van de Kerk. Hij keert zich vooral tegen de aflaten.
Maar ook elders leeft de idee van hervorming door herbronning, in Zürich met Zwingli, in Genève met Calvijn. Politieke machten zien brood in de nieuwe richting. Keizer en Rijksdag bemoeien er zich mee.
De Hervorming leidt uiteindelijk tot de kerkscheuring. De vrome bedoelingen van de Hervorming monden ook uit in bloedige oorlogen.
 
 

 

Rorate Zoeken