Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Danneels prijst moeder Theresa in Adventsboodschap

Kardinaal Danneels prijst moeder Theresa in Adventsboodschap
MECHELEN (RKnieuws.net) - "De talrijke foto's van paus Johannes Paulus II en Moeder Theresa samen hebben iets van de vader en de moeder van de mensheid". Dat zegt kardinaal Danneels in een adventsbezinning in het informatieblad Pastoralia van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. "Moeder Theresa heeft zich zoals de Zoon van God heel klein gemaakt en daarin lag haar grootheid".
"We kijken al uit naar de Kerstnacht. We maken ons klaar om ons opnieuw te verwonderen over de grote God die het heelal bewoont en die zich zo klein kan maken. Hij nam de gestalte aan van een klein kind in de kribbe. Later zelfs van een gehoorzame slaaf. Onze God kan zich buigen en klein maken": dat schrijft kardinaal Danneels in zijn adventsbezinning, verschenen in het decembernummer van Pastoralia, het informatieblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Moeder Teresa

"Sinds de nacht van de menswording zijn ontelbare christenen die weg gegaan. De laatste die in die rij voor onze ogen is langsgekomen is Moeder Theresa die half oktober onder enorme belangstelling werd zalig verklaard in Rome", aldus de kardinaal.

Kardinaal Danneels: "Ze was de moeder van de armen Een moeder kijkt de armen van dichtbij in de ogen, ze geeft ze leven op alle gebieden. Ze koestert ze en helpt ze, zelfs in het sterven.

Wetenschap van het hart

Een moeder staat niet noodzakelijk aan de spits van de medische en verzorgingstechnieken. Men heeft het haar soms verweten. Een moeder beoefent de wetenschap van het hart. Ze geneest al beminnend. Om die moederlijke trek in haar werd ze ook zo diep bewonderd door de paus die zelf ook vader wil zijn van zovelen. De talrijke foto's van hun beiden samen hebben iets van de vader en de moeder van de mensheid".

Velen wijden zich toe aan de armen, met grote inzet, aldus de kardinaal. "Moeder Theresa keek er dwars doorheen tot ze het gezicht van Christus zag in elk van hen. Ze had de laser-blik van het geloof. Ze werd de ambassadrice van God in een seculiere cultuur. De tientallen prijzen die zij in haar leven kreeg tonen dat ten overvloede aan.

Icoon van Christus

Ze was ook een icoon van Christus. Ze ging zoals Hij weldoende rond en boog zich over blinden en kreupelen, doven en lammen, over duizenden stervenden. Ze geleek zo goed op Hem maar ze geleek ook op de lijdende en verlaten Christus in Ghetsemane en op het kruis. Moeder Theresa heeft gedurende jaren geleefd in een gevoel van absolute verlatenheid door God. En zoals de Christus in de Olijfhof bad ze voor het heilig sacrament met zijn woorden. Ze was ook een icoon van zijn beproeving en verlatenheid.

Moeder Theresa heeft zich zoals de Zoon van God heel klein gemaakt en daarin lag haar grootheid: de moeder van de armen, de ambassadrice van God in een profane wereld, de icoon van Gods intreden en invoelen in verlatenheid, lijden en sterven op het kruis. En zo was ook Jezus: vader en moeder van de armen, gezondene van God en lijdende mens". (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken