Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Hasseltse bisschop neemt het resoluut op voor gedetineerden

Hasseltse bisschop neemt het resoluut op voor gedetineerden
HASSELT (RKnieuws.net) - "Worden niet teveel mensen naar de gevangenis verwezen. Moet zulke straf niet de laatste remedie zijn? Moet men niet meer gebruik maken van alternatieve straffen zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst?": dat schrijft Mgr. Paul Schruers, bisschop van Hasselt, in zijn zopas verschenen beleidsbrief over gedetineerden. Enige tijd geleden wijdde de bisschop al een beleidsbrief aan de asielzoekers in Limburg.


Bisschop Schreurs vindt ook dat de psychische en sociale begeleiding van de gedetineerden meer ruimte moet krijgen. Mgr. Schruers: "De helft van de gedetineerden - vorig jaar waren er 9.445 - had ooit te maken met de bijzondere jeugdzorg. Velen zijn arm en met de gevangenis vertrouwd van vader op zoon. Heel wat gevangenen zijn gekwestst en dragen de littekens van onverwerkte wonden uit hun verleden met zich mee. Ze genoten weinig onderwijs en opleiding".

Zeventig procent van de gedetineerden zijn jonger dan 35 jaar. Daarom vindt bisschop Schruers het noodzakelijk hun reintegratie in de maatschappij vanaf het begin concreet voor te bereiden en te begeleiden. De bisschop meent ook dat het werk van de katholieke aalmoezeniersdienst in de strafinrichtingen - op voet van gelijkheid met geestelijke verzorgers van andere levensbeschouwingen - moet gerevaloriseerd worden door de lokale kerk en door de burgerlijke overheid.

De bisschop herinnert er ook aan dat de Vlaamse Regering in 2000 een toekomstgericht plan voor hulp en dienstverlening aan gedetineerden goedkeurde: sociale begeleiding, herstel van schade aan slachtoffers, vorming en opleiding. Dit plan is reeds op proef in werking in Brugge en in de Antwerpse Kempen. Kan dit oog niet in Limburg gebeuren, vooral met het oog op de nieuwe gevangenis in Hasselt, zo vraagt Mgr. Schruers zich af.

Bisschop Schruers: "In de lade van het federaal parlement ligt reeds een hele tijd een basiswet rechtspositie van de gedetineerden waarin ook een individueeel plan voor elke gedetineerde (met inspraak) voorzien is. Is de goedkeuring van zulk plan om diepmenselijke redenen niet belangrijk?".

Vele gedetineerden ervaren de periode na hun vrijlating als een straf na een straf. Zij vinden heel moeizaam werk en een woning. Zij zijn soms niet meer welkom bij hun vrienden en zelfs niet bij hun eigen familie. Daardoor dreigen ze opnieuw in de problemen en in de criminaliteit terecht te komen. Mgr. Schruers: "Onze gevangenisaalmoezeniers stellen voor in parochies of federaties een doorgangshuis, met begeleiding door vrijwilligers, te zoeken voor ex-gevangenen. Om deze doelstelling praktisch mogelijk te maken, namen ze het initiatief om een vereniging op te richten. In één parochie is men al met een initiatief in die zin bezig".

De bisschop roept de christenen in Limburg ook op om zich in te zetten voor de gedetineerden. "Wij kunnen met de gedetineerden van onze parochie in contact blijven door een briefje, eventueel een bezoekje. Wij proberen vrienden te zijn van de families van gedetineerden, met een bijzondere aandacht voor de kinderen in de school en in de jeugdbeweging", aldus Mgr. Schruers. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken