Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Groei 1 keer-per-jaar-gelovigen moet kerken aanzetten tot daadkracht

Groei <i>1 keer-per-jaar-gelovigen</i> moet kerken aanzetten tot daadkracht
UTRECHT (RKnieuws.net) - "Een kerk die zelfbewust en zonder gêne haar eigen rijke traditie uitdraagt, met tegelijk een open oog voor het hedendaagse levensgevoel, dwingt respect af. En wint daarmee aan aantrekkingskracht." Dat zegt het dagblad Trouw vandaag in een commentaar op een recent onderzoek waaruit bleek dat de ontkerkelijking zich in Nederland onverminderd voortzet, vooral bij jongeren.
Afgelopen week werden de resultaten bekend van een onderzoek dat Trouw, Ikon en het vrijzinnige internetmagazine Zinweb lieten uitvoeren naar kerkelijkheid en religiositeit onder twintigers en dertigers. Het onderzoek weerlegt eerdere onderzoeken waaruit zou blijken dat de ontkerkelijking over haar hoogtepunt heen zou zijn. Volgens het onderzoek blijkt de behoefte aan religieus getinte rituelen nog steeds aanzienlijk, maar is de neiging om zich aan te sluiten bij een kerkelijk verband gering.

Géén daadkracht

Volgens het commentaar in Trouw zou de uitkomst van het onderzoek de traditionele leveranciers van geloof en zingeving, de kerken, tot nadenken moeten stemmen. De voortdurende afkalving van het aantal kerkleden veroorzaakt merkwaardig genoeg bij de kerken wel ongerustheid, maar géén daadkracht, aldus het commentaar.

De secularisatie werd ondergaan als een natuurverschijnsel, waar niet veel aan te doen zou zijn. De blik van de kerken blijft vooral naar binnen gericht.

Waxinelichtjes

Maar als de religieuze gevoelens van Nederlanders zich in de toekomst beperken tot waxinelichtjes en stille tochten, zelfbedachte huwelijksceremonieën, en vanavond massaal de kerstnachtdienst bezoeken, dan zal op een dag de laatste grijsaard het licht uitdoen, meent de commentator.

De situatie vraagt om daadkracht: "een kerk die zelfbewust en zonder gêne haar eigen rijke traditie uitdraagt, met tegelijk een open oog voor het hedendaagse levensgevoel, dwingt respect af. En wint daarmee alleen maar aan aantrekkingskracht". (RV)
 
 

 

Rorate Zoeken