Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus tot Christuskind: "Jij bent onze vrede"

ROME (RKnieuws.net) - "Je bent gekomen om ons vrede te brengen. Jij bent onze vrede". Met die woorden richtte paus Johannes Paulus zich in zijn kerstpreek tot het Christuskind. Bij de traditionele zegen "Urbi et Orbi" smeekte de paus Christus om de wereld te redden van oorlog en terrorisme, en te beschermen tegen moedeloosheid bij het zoeken naar vrede.
Zowel tijdens de middernachtmis als in zijn toespraak bij de zegen Urbi et Orbi vroeg de paus aandacht voor de gevolgen van het geweld in de wereld.

De paus bad in de nachtmis voor de vrede en veroordeelde een wereld "onteerd door bloed, geweld en conflicten".

In de gebeden werd vooral vrede afgesmeekt voor de landen geteisterd door oorlog en guerilla. Eén van de gebeden werd in het arabisch gelezen ter attentie van al diegenen die Abraham als hun vader erkennen opdat zij elk gevoel van haat, wraak en geweld zouden afzweren.

De nacht verlichten

In zijn homilie, rechtstreeks uitgezonden door 80 tv-zenders in en vijftigtal landen, sprak de paus de wens uit dat de kracht van de liefdesboodschap van Betlehem, de geboortestad van Christus, de nacht van de wereld zou verlichten. "Er vloeit nog te veel bloed op aarde. Te veel geweld en te veel conflicten maken de relaties tussen naties moeilijk", aldus de paus.

Het kind van Betlehem helpt ons de werkelijke zin van ons bestaan te herontdekken, zo zei Johannes Paulus II.

Veiligheidsmaatregelen

Er waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen rond de Sint-Pietersbasiliek. De gelovigen moesten de basiliek binnen via een metaaldetector. De Italiaanse autoriteiten zijn erg bevreesd voor terroristische aanslagen tegen het Vaticaan.

De Zwitserse Wachten waren talrijk in de basiliek aanwezig. Enkele honderden gelovigen slaagden er niet in de plechtigheid in de basiliek bij te wonen. Zij volgden de plechtigheid ondanks de bittere koude vanaf het Sint-Pietersplein.

Paden naar de vrede

In zijn toespraak op eerste Kerstdag smeekte de paus om redding van "de grote kwaden" die de mensheid bedreigen. "Red ons van de oorlog en de gewapende conflicten die hele gebieden van de wereld vernietigen, van de plaag van terrorisme en van vele vormen van geweld die de zwakken en kwetsbaren treffen", zo bad de paus.

"Red ons van moedeloosheid als we de paden naar de vrede opgaan, moeilijke paden, maar toch mogelijk en daarom noodzakelijk". Volgens de paus was het bijzonder urgent om zulke wegen naar vrede te volgen in het Midden Oosten.

Paus Johannes Paulus II sprak kerstwensen uit in 62 talen waaronder het Nederlands. (tb/rv)
 
 

 

Rorate Zoeken