Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus prijst H. Maximiliaan Kolbe

Paus prijst H. Maximiliaan Kolbe
VATICAAN (KerkNet/VIS/CNS) - Paus Johannes Paulus II heeft woensdag op de feestdag van de Tenhemelopneming van Maria hulde gebracht aan het “dramatische en heroïsche martelaarschap” van de Heilige Maximiliaan Kolbe. H. Kolbe overleed net zestig jaar geleden in het concentratiekamp van Auschwitz.
De paus prees de franciscaan wegens zijn dienstbaarheid aan de Heilige Maagd Maria en omdat hij zonder aarzeling en compromis Christus en zijn Evangelie volgde.

“Zijn heroïsche liefde openbaarde zich op bijzonder wijze in het uitroeiingkamp van Auschwitz, op de dag dat Pater Maximiliaan Kolbe zijn leven gaf in ruil voor dat van een huisvader”.

Tijdens zijn homilie benadrukte de paus dat de feestdag van Maria Hemelvaart ons vooral moet herinneren aan het feit dat de dood niet het laatste woord heeft. De werkelijke verrijzenis van het lichaam en de ziel van Maria naar de hemel – in 1950 uitgeroepen tot dogma – zijn een belangrijk teken van hoop voor de mensen van vandaag.

“Moderne mensen zijn, misschien meer dan in het verleden, opgeslorpt door materiële belangen en bekommernissen. Ze zoeken veiligheid en vaak ervaren ze eenzaamheid en angst. En dan is er nog het enigma van de dood”.

“De Hemelvaart van Maria is een gebeurtenis die ons sterk aanbelangt, juist omdat elke mens voorbestemd is tot de dood. Maar de dood heeft niet het laatste woord”.
 
 

 

Rorate Zoeken