Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Brugge: benoemingen

Brugge: benoemingen
Germain DE LUYCKER, inspecteur-adviseur-coördinator voor het godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, heeft in deze functie eervol ontslag bekomen en is benoemd tot directeur van het diocesaan secretariaat en de planificatiedienst voor het basisonderwijs in het bisdom Brugge.


Jos DE MUYNCK, inspecteur-adviseur voor het godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, is benoemd tot inspecteur-adviseur-coördinator in opvolging van Germain DE LUYCKER.

Marc VAN EENOO, adjunct-inspecteur-adviseur voor het godsdienstonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs, is benoemd tot inspecteur-adviseur voor het godsdienstonderwijs in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Peter PRINZIE, wetenschappelijk medewerker faculteit pedagogische wetenschappen K.U.Leuven, is benoemd tot universitair docent aan de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit van Leiden (Nederland). Hij blijft tevens verbonden aan het Dominiek Savio Instituut te Gits.

De parochies Kortrijk Sint-Rochus en Kortrijk Zalige Damiaan vormen voortaan de Federatie Hoog-Kortrijk.
John DEKIMPE, pastoor van de H.Pius X-parochie te Kortrijk, wordt benoemd tot pastoor en moderator in deze federatie. Gerard DENYS wordt eveneens benoemd tot pastoor in deze federatie. (tb) 
 

 

Rorate Zoeken