Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vredesdag aan KU-Leuven in teken van interreligieuze dialoog

Vredesdag aan KU-Leuven in teken van interreligieuze dialoog
LEUVEN (RKnieuws.net) - Het centrum voor vredesethiek van de Katholieke Universiteit Leuven organiseert op 25 februari 2004, van 10 tot 13uur, naar jaarlijkse traditie haar vredesdag. Het thema van dit jaar is "de interreligieuze dialoog: de waardigheid van het verschil?".

Op de vredesdag van 2004 wordt de aandacht specifiek gericht op de situatie van religieuze diversiteit en de interreligieuze dialoog als de weg naar de vrede. De lezingen hebben oog voor de tweeledigheid van de realiteit die ons enerzijds leert dat religie en geweld vaak samengaan en dat religies in weerwil van hun boodschap van hoop, geregeld resulteren in hun tegengestelde. Anderzijds speelt deze vredesdag in op de vraag naar de interreligieuze dialoog, die voorbij de angst, gelooft in de noodzaak van de bijdrage van de andersgelovige aan de opbouw van een vreedzame samenleving.

Aan het begin van de vorige eeuw bleef het in contact komen met vreemde culturen, volkeren en godsdiensten voor de meeste mensen een verre droom. Vandaag brengen massamedia deze vreemde culturen dagelijks binnen in onze huiskamer. Willens nillens worden wij geconfronteerd met vreemdheid en andersheid. De ontmoeting met diversiteit en alteriteit stelt de religies en haar gelovigen voor de belangrijke keuze: "monoloog of dialoog". Kiezen voor de monoloog is kiezen voor een isolatiepolitiek, die de eigen identiteit tracht te verdedigen en te beschermen door de grenzen te sluiten voor de andersgelovige. Het sluiten van de ogen voor de realiteit van de andere, is vaak een angstreactie, een soort wanhoopspoging om temidden van het proces van pluralisering en relativering toch nog stand te houden. Hoewel in zekere opzichten begrijpbaar, is zo´n attitude tegenover de onmiskenbaar andere niet zonder gevaar, aangezien angst vaak omslaat in haat.

De interreligieuze dialoog dient zich aan als de weg naar de vrede, maar zal dat enkel worden als ze er in slaagt de spanning tussen openheid voor de ander en recht op identiteit in evenwicht te houden. De cruciale vraag is dan ook hoe de interreligieuze dialoog recht kan doen aan de waardigheid van het verschil´. De interreligieuze dialoog staat zo voor de moeilijke opdracht een evenwicht te zoeken tussen twee absoluut te vermijden uitersten, enerzijds het relativisme dat leidt tot onverschilligheid en anderzijds het absolutisme dat neigt tot een gevaarlijk religieus fanatisme.

Veel gelovigen zien in de interreligieuze dialoog ook het instrument om een aantal dringende ethische problemen samen aan te pakken. De globale ethische problemen die ons vandaag uitdagen worden door iedereen herkend, wat ook hun geloofsovertuiging is. Volgens sommigen moeten de verschillende religieuze tradities een globale ethiek ontwerpen, die door alle tradities kan onderschreven worden. Anderen zien in de verschillende perspectieven van de religies zelf een bron om voorbij conflicten te raken. De interreligieuze dialoog kan mensen van verschillende geloofstradities uitdagen om het perspectief van hun religie aan te wenden om de gemeenschappelijke problemen op te lossen.

Het centrum voor vredesethiek heeft twee sprekers uitgenodigd om een lezing te geven over deze thematiek. Prof. dr. Anton Houtepen van de Katholieke Universiteit Utrecht, zal spreken over "Religie en geweld". Prof. dr. John D´Arcy May van de Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin zal een lezing geven met als titel "After Pluralism. Towards an Interreligious Ethic".


Programma

10.00u
Openingswoord
Prof. dr. Roger Burggraeve, Voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek, Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven

10.15u
Religie en geweld
Prof. Dr. Anton Houtepen, Katholieke universiteit Utrecht

11.30u
After Pluralism. Towards an Interreligious Ethic
Prof. dr. John D´Arcy May, Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin

Het namiddagprogramma omvat twee seminaries die openstaan voor studenten van het vierde en het vijfde jaar evenals voor doctoraatsstudenten.

16.00u
Interreligious Dialogue: The Way Towards Peace?
Prof. Dr. Anton Houtepen, Katholieke universiteit Utrecht

18.00u
Multiculturalism´s Potential for Peace
Prof. dr. John D´Arcy May, Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin

Waar?

De lezingen vinden plaats in de Kleine Aula van het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven. De seminaries vinden plaats in de lokalen van het Maria-Theresiacollege.

Voor meer inlichtingen contacteer:
Centrum voor Vredesethiek
Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Godgeleerdheid
Sint-Michielsstraat 6
B-3000 Leuven
Tel: +32 (0) 16 32 84 32 (Marianne Moyaert)
Fax: + 32 (0) 16 32 37 98
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken