Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

China: steeds meer leden religieuze bewegingen gearresteerd

China: steeds meer leden religieuze bewegingen gearresteerd
BRUSSEL (RKnieuws.net) - In China worden steeds meer leden van verboden, ondergrondse religieuze bewegingen gearresteerd, zo meldt de "The Christian Science Monitor".


Een gematigd lid van de Chinese communistische partij zegt dat dit strenge optreden te maken heeft met de angst van de overheid voor die religieuze bewegingen. Ze herinneren zich vooral de rol van de Poolse katholieke Kerk in de Solidarnoscbeweging en het uiteindelijke in elkaar storten van het communistische bewind in Polen. Bovendien vormen deze godsdiensten een bedreiging omdat ze een ideologisch alternatief bieden voor het communisme.

Vooral de Falun Gongbeweging, die na haar opvallende protesten in Peking buiten de wet gesteld werd, heeft traditioneel het zwaarst te lijden onder de vervolging. Maar volgens diplomaten en mensenrechtenbewegingen wordt een wet, die officieel gericht is tegen Falun Gong, ook handig gebruikt om christenen te vervolgen. Zo werden begin vorige maand tien ondergrondse christelijke bewegingen door de overheid als een sekte bestempeld. Nog volgens het Centrum voor de Mensenrechten in Hong Kong zijn in heel China ook al meer dan honderd leiders van ondergrondse christelijke Kerken gearresteerd in een heuse repressiegolf tegen de ondergrondse kerkgemeenschappen.

The Christian Science Monitor schrijft dat Peking vooral bang is dat de religieuze bewegingen, die aan haar controle ontsnappen, te sterk worden. Het initiatief voor de acties tegen de ondergrondse Kerken zou van president Jiang Zemin zelf uitgaan. Tegelijk hoopt de overheid met de campagne het atheïsme te versterken. Een diplomaat verklaarde dat sinds de voorbije zomer al tienduizend leden van Falun Gong werden aangehouden. "Het was allicht niet te vermijden dat dit strenge optreden ook al snel tot andere godsdiensten zou uitgebreid worden."

Gearresteerden - waaronder niet alleen christenen, maar ook Tibetaanse monniken en zusters - zijn slachtoffer van lange periodes van detentie, marteling en heropvoeding.

Volgens Lu van het Centrum voor de Mensenrechten in Hong Kong is China er ook niet over te spreken dat dit hardhandige optreden tegen de verboden religieuze bewegingen vooral in de Verenigde Staten zoveel aandacht krijgt, te meer omdat het land de Verklaring voor de Mensenrechten en de Conventie voor Politieke en Burgerlijke Rechten ondertekend heeft. Beide documenten vragen garanties voor de godsdienstvrijheid, terwijl China zijn controle op kerken, tempels en moskee‰n alleen maar lijkt op te drijven. In oktober werd dan de omstreden wet tegen Falun Gong goedgekeurd. Die richt zich tegen illegale organisaties die godsdienst gebruiken om hun stichters te verheerlijken of bijgeloof en ketterij te verspreiden om anderen te misleiden of de samenleving in gevaar te brengen.

Volgens de Chinese overheid telt het land momenteel 100 miljoen boeddhisten, 18 miljoen moslims, 16 miljoen protestanten en 4 miljoen katholieken. Officieus wordt het aantal katholieken op 10 miljoen en het aantal protestanten op 30 tot 80 miljoen geraamd.

Volgens het Amerikaanse Staatsdepartement, dat jaarlijks een rapport opstelt over godsdienstvrijheid in de wereld, is bijna 20 tot 25 procent van de Chinese partijleden bij religieuze activiteiten betrokken. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken