Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kerk en Leven: helemaal in het nieuw

Kerk en Leven: helemaal in het nieuw
ANTWERPEN (RKnieuws.net) - Het Vlaamse parochieblad Kerk en Leven zit vanaf deze week helemaal in het nieuw. Het blad is frisser geworden en het oogt beter. De foto´s zijn duidelijker. Hoofdredacteur Mark Van de Voorde licht de vernieuwing toe."Een weekblad is elke week nieuw. Volledig, van voor tot achter. Het gebeurt wel eens dat een lezer ons verzoekt om een artikel een tweede keer te publiceren. Helaas, daar kunnen we niet op ingaan. Kerk en Leven vertrekt voor zijn inspiratie bij het oude verhaal van bijbel en evangelie. Precies dat christelijke geloof leert ons evenwel dat het oude Verhaal – met hoofdletter – steeds opnieuw gerealiseerd moet worden in de actualiteit van de samenleving, en zijn woorden telkens weer herschreven moeten worden op de lijnen van ons eigen leven.

Kerk en Leven is elke week nieuw, maar deze week drastisch nieuwer. Niet enkel de inhoud, ook de vorm. Wat hier de bedoeling van is, leert ons de nieuwe lettering van onze titel Kerk en Leven. De ontwerper, een van de beste van het land, koos voor een stijlvolle drukletter met schreven. In twee versies. Voor Kerk nam hij de wat plechtstatige kapitaal, daarmee betrouwbaarheid en standvastigheid oproepend. Voor Leven prefereerde hij de speelsere cursieve onderkast, daarmee de wisselvalligheden en de individualiteit suggererend.

Kerk kreeg een raster, Leven het volle zwart, daarmee aantonend dat het de Kerk niet om zichzelf maar om de mens en zijn leven is te doen.

De L van Leven vertrekt uit de E van Kerk.
De Kerk schoudert het leven en het leven mag steun vinden in de boodschap. Het voegwoord en werd in de nieuwe titel een kruisje. Het kruis van Onze Lieve Heer verbindt ons. Het is tevens een plusteken voor de wereld, de meerwaarde van verrijzen in zovele betekenissen.

Die meerwaarde boodschappen is de corebusiness van dit blad, maar wel op een journalistieke manier. Met het plusteken van het kruis als filigraan onder haar teksten wil de redactie berichten over de werkelijkheid van mens en wereld. Zó wil zij de waarheid aan bod laten komen van Hem die het Leven is. Wij verbinden de buitenkant met de binnenkant, we haken de feiten aan de droom.

Het wit dat vanaf deze week onze bladzijden adem geeft, staat voor het journalistieke geduld waarmee onze redactie, in een tijd van mediahaast, inzoomt op leven en samenleven. Veel media vandaag lopen zoals de leviet en de hogepriester uit de gekende parabel in een boog om de ellende van de wereld, vlug een statement en een shot makend. Ze stappen meteen weer op naar een ander slachtoffer. Kerk en Leven probeert zoals de barmhartige Samaritaan ter plaatse af te stappen en neer te knielen (in alle betekenissen van het woord) bij de wonden van de wereld.

Het wit wil dan de rustpauze zijn die wij de lezer aanbieden om na te denken over hoe hij heler van wonden kan worden.

Het gedrukte woord krijgt vanaf deze week in de soepele lay-out van Kerk en Leven de vrije ruimte om weldoende rond te gaan. Snelheid is de kwaliteit van de radio, illustratie die van de televisie. Maar mensen kunnen de betekenissen niet opnemen met de snelheid van het licht. Juist daarom blijven duiding en opinie noodzakelijk. Duiding vanuit het evangelie, opinie vanuit het geloof, dat is de opdracht van een blad als Kerk en Leven, dat vanaf heden elke week weer nieuw zal zijn. Nieuw vanuit het oude Verhaal ". (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken