Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bijna 2 op 3 Katholieke universiteiten in Derde Wereld

Bijna 2 op 3 Katholieke universiteiten in Derde Wereld
BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - Van de katholieke universiteiten zijn er bijna twee op drie in de derde wereld. Dat blijkt uit de gegevens die door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs verzameld werden.
Van de 1.358 katholieke universiteiten bevinden er zich 802 in ontwikkelingslanden. Daarvan zijn er verschillende in overwegend niet-katholieke regio's als Azië. In India alleen al zijn er 291 katholieke universiteiten, in Indonesië 48, in Korea 8 en in Pakistan 3. Mgr. Vincenzo Zani, de vice-secretaris van de congregatie, zegt dat dit geheel in de lijn ligt van de evangelisatieopdracht van de katholieke Kerk. Op deze plaatsen zijn ze volgens hem ook niet zelden de enige manier waarop de Kerk zich kan manifesteren. Mgr. Zani onderstreepte in het gesprek met de Italiaanse krant Avvenire ook het belang van de katholieke onderwijsinstellingen in Marokko en Tunesië, waar religieuze activiteiten niet zijn toegelaten, maar waar de katholieke scholen wel bijzonder gewaardeerd worden wegens de uitstekende vorming die ze verstrekken en hun dienst aan de samenleving.
Mgr. Zani beklemtoonde dat de katholieke universiteiten ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling en aan de ontwikkeling van mechanismen die voor de zelf-ontwikkeling kunnen zorgen. Als voorbeeld noemde de landbouwfaculteit in Entebbe in Oeganda). Zo kan een universiteit bijdragen tot de omvorming van de regio via een meer rationele landbouwmethode. Daardoor werd de universiteit een referentiepunt voor de hele bevolking, die er les kan volgen en informatie kan uitwisselen. Katholieke Universiteiten zijn ook plaatsen waar men kan leren om op een menselijker manier met elkaar om te gaan en waar plaats is voor religie. Toch wil men volgens Mgr. Zani geen "droomeilanden" scheppen, maar de lokale verscheidenheid vanuit een internationale openheid samenbrengen. Dankzij de solidariteit kan men er zo voor zorgen dat arme landen ultramoderne vormingsinstrumenten ter beschikking hebben, waar tevens plaats is voor uitwisseling tussen studenten en professoren.
 
 

 

Rorate Zoeken