Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Van Peteghem: gedreven door verantwoordelijkheidsbesef

Mgr. Van Peteghem: gedreven door verantwoordelijkheidsbesef
GENT (RKnieuws.net) - Het christelijk opinieweekblad Tertio sprak met Wim De Smet, die als vicaris-generaal meer dan 20 jaar de nauwste medewerker was van Mgr. Van Peteghem, die van 1964 tot 1991 bisschop was van Gent. Hij zegt dat de zaterdag begraven bisschop gedreven werd door verantwoordelijkheidsbesef.


Van Peteghem bezat als bisschop een uitermate groot besef van verantwoordelijkheid, verklaart zijn toenmalige vicaris-generaal Wim De Smet. "Je voelde dat hij daaronder leed. Ik zou liever vriendelijk zijn maar ik ben bisschop, verzuchtte hij soms".

Dat immense verantwoordelijkheidsgevoel ging gepaard met een groot heimwee naar de kerk van zijn jeugd, weet De Smet.

Van Peteghem was geen laaiende voorstander van de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. "Maar uit loyauteit voor de kerk, heeft hij toch de gevraagde hervormingen doorgevoerd, zij het niet altijd met harte", weet de voormalige vicaris-generaal.

Verder wijst De Smet er onder meer op dat Van Peteghem als jonge bisschop een aantal voor die tijd vernieuwende pastorale structuren in het leven riep. Hij was onder meer ook de pleitbezorger van de vernieuwing van de priesterconferenties.

Zijn opvatting over gewetensvrijheid was een van de belangrijkste punten waardoor de bisschop zich van zjn kudde dreigde te isoleren. Hij was voorstander van een gevormd geweten. Maar voor Van Peteghem impliceerde dat noodzakelijk de gehoorzaamheid aan paus en bisschoppen. Die overtuiging dreef hem er wellicht ook toe om zich, na een aanvankelijke goedkeuring, te distantiëren van de nota die de Belgische bisschoppen publiceerden bij de verschijning van Humanae Vitae. Een en ander zorgde voor veel beroering onder de priesters van het bisdom Gent. Er ontstond zelfs een soort "ondergrondse" priestervereniging, die een eigen blad uitgaf. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken