Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen richt comité voor territoriale pastoraal op

Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen richt comité voor territoriale pastoraal op
MECHELEN (RKnieuws.net) - Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (aartsbisdom Mechelen-Brussel) heeft zopas een Vicariaal Comité voor de Territoriale Pastoraal
(VCTP) opgericht.


Dit comité wordt in het leven geroepen om een beleid voorbereidende taak te vervullen rond direct pastorale aspecten van de territoriale pastoraal.

Zijn taak is dus beleid voorbereidend in een dubbele zin. Enerzijds wat betreft de direct pastorale aspecten van de territoriale pastoraal en anderzijds wat betreft de integratie van deze pastoraal in de geheel pastoraal van het vicariaat.

Onder direct pastorale aspecten wordt hier verstaan dat wat te maken heeft met de evolutie en de prioriteiten in de pastorale zorg, de inzet van mensen in de territoriale pastoraal (taken, profielen enz.) , de gemeenschapsvorming en organisatiestructuren.

Negatief uitgedrukt gaat het VCTP niet over de uitwerking van de zending tot vieren, verkondigen en diaconie van de plaatselijke gemeenschap. Dus ook niet over de vorming rond die pijlers van de pastoraal.

Dit comité gaat ook niet over de voorwaarden scheppende aspecten van de pastoraal zoals heel de sector van het Tijdelijke. De integratie van deze elementen gebeurt ter hoogte van de Vicariale Beleidsploeg.

Het VCTP brengt mensen samen uit de Vicariale Beleidsploeg, uit de Vicariale Stafdienst en uit het Veld.

Vanuit de Vicariale Beleidsploeg: Marcel De Pauw
Vanuit de Stafdienst :
Volwassenenpastoraal: Dirk Snackaert
Jongerenpastoraal: Annemie Tuts

Vanuit het Veld:
Jos Wellens
Leo Ecker
Guy De Keersmaecker
Camiel Stallaert
Chantal Lemmens

Het VCTP komt 6 maal per jaar samen.
De logistieke ondersteuning gebeurt door het secretariaat van het vicariaat, met name door Miek Schoonejans. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken