Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Van Looy benoemt vicarissen en bisschoppelijke gedelegeerden

Mgr. Van Looy benoemt vicarissen en bisschoppelijke gedelegeerden
GENT (RKnieuws.net) - Nadat Mgr. Luc Van Looy zondag in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot bisschop werd gewijd, heeft hij maandag effectief het bestuur van het bisdom Gent opgenomen. Op deze eerste dag heeft bisschop Van Looy de leden van zijn bisschopsraad benoemd: één vicaris-generaal en vijf bisschoppelijke vicarissen. Samen met en onder de leiding van de bisschop vormen zij het dagelijkse bestuur van het bisdom Gent. Op één na betreft het dezelfde mensen als zij die onder Monseigneur Luysterman deze functies al uitoefenden. Ook de bevoegdheidsverdeling blijft grotendeels ongewijzigd.


Nieuwkomer is E.H. Stefaan Van der Kelen. Hij werd benoemd tot vicaris voor het onderwijs, in opvolging van vicaris-generaal Paul Van Paepegem die de bisschop om ontslag had verzocht.

Naast de leden van zijn bisschopsraad benoemde Mgr. Van Looy ook twee bisschoppelijk gedelegeerden. E.H. Paul Van Puyenbroeck werd benoemd tot vicaris-generaal. Hij blijft in het bijzonder bevoegd voor de territoriale pastoraal (parochies en dekenaten), de liturgie en de sacramenten. Daarnaast wordt hij vanaf nu ook verantwoordelijk voor de sector parochiecatechese.

Paul Van Puyenbroeck, doctor in de theologie en licentiaat in de filosofie, is geboren in Hamme op 17 januari 1945 en er tot priester gewijd op 31 augustus 1968. Hij was eerst verbonden aan de bisschoppelijke normaalschool van Sint-Niklaas en de priesteropleiding van het bisdom Gent. Op 1 maart 1992 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris. Sinds 1 februari 1997 is hij vicaris-generaal. Van 1993 tot 1998 was hij ook nog streekdeken (voorzitter) van de pastorale streek Gent-Agglomeratie die de zes dekenaten omvat van het grondgebied Gent-stad.

E.H. Luk De Geest werd benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de categoriale pastoraal (caritatieve en socio-culturele sector) met uitzondering van onderwijs en jeugd.

Luk De Geest, licentiaat in de biologie, is geboren in Oudenaarde op 30 augustus 1947 en er tot priester gewijd op 19 mei 1975. Hij was eerst leraar aan het bisschoppelijke college van Oudenaarde en onderpastoor van Gentbrugge. Sinds 1 maart 1992 is hij bisschoppelijk vicaris.

E.H. Lode Aerts werd benoemd tot bisschoppelijk vicaris bevoegd voor roepingen, opleiding en vorming en blijft rector van het seminariehuis.

Lode Aerts, doctor in de theologie en kandidaat wijsbegeerte, is geboren in Geraardsbergen op 2 oktober 1959 en in Gent tot priester gewijd op 7 juli 1984. Hij was eerst verbonden aan de priesteropleiding van het bisdom Gent en aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van Gent. Sinds 1 maart 1992 is hij bisschoppelijk vicaris, aanvankelijk verantwoordelijk voor de jeugdpastoraal en vanaf 8 april 2002 voor de opleiding en de vorming in het bisdom Gent. Sinds april 1996 is hij daarnaast ook rector van het Gentse Seminariehuis.

E.H. Joris De Jonghe werd benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor administratieve en juridische zaken en voor het kerkelijke patrimonium.

Joris De Jonghe, licentiaat in de filosofie, de rechten en het kerkelijk recht, is geboren in Kruibeke op 3 juli 1952 en werd in Gent tot priester gewijd op 6 juli 1985. Hij was eerst verbonden aan de priesteropleiding van het bisdom Gent. Sinds 1 februari 1994 is hij officiaal of gerechtsvicaris van het bisdom Gent. Sinds 1 april 1999 combineert hij deze opdracht met de functie van bisschoppelijk vicaris, bevoegd voor administratieve en juridische zaken en voor het kerkelijk patrimonium.

E.H. Gert Poelman werd benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor jeugdpastoraal en oecumene.

Gert Poelman, licentiaat in de theologie en kandidaat in de Germaanse filologie, is geboren in Gent op 11 juli 1967 en er tot priester gewijd op 3 juli 1993. Hij was eerst verbonden aan de priesteropleiding van het bisdom Gent en aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van Gent. Sinds 8 april 2002 is hij bisschoppelijk vicaris voor de jeugdpastoraal en de oecumene in het bisdom Gent.

E.H. Stefaan Van der Kelen werd benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor onderwijs.

Stefaan Van der Kelen, licentiaat wijsbegeerte, is geboren in Geraardsbergen op 10 januari 1943 en in Gent tot priester gewijd op 6 juli 1968. Hij was eerst leraar aan de bisschoppelijke colleges van Gent en Sint-Niklaas. Tussen 1982 en 1988 was hij tevens verbondsaalmoezenier van de Vlaamse scouts (VVKSM). In 1992 werd hij superior van het bisschoppelijke college van Oudenaarde. In 1998 werd hij gedetacheerd voor de begeleiding van de scholengemeenschappen secundair onderwijs in het bisdom Gent. Intussen was hij ook verder werkzaam in het katholiek onderwijs van Oudenaarde en in het VSKO (Guimardstraat) te Brussel. Sinds 1 augustus 2003 was hij directeur van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst van het bisdom Gent.

E.H. Paul Van Paepegem, erevicaris-generaal voor onderwijs en parochiecatechese, werd benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde belast met de zorg voor priesters en diakens. Hij neemt deze opdracht met ingang van 1 maart 2004 grotendeels over van erevicaris-generaal Georges De Lange.

Paul Van Paepegem, kandidaat klassieke filologie, is geboren in Ninove op 14 augustus 1932 en in Gent tot priester gewijd op 5 april 1959. Hij was eerst leraar aan en daarna superior van het bisschoppelijke college van Lokeren. Later werd hij inspecteur en hoofdinspecteur van het katholiek basisonderwijs in het bisdom Gent. Tevens was hij toen ook een tijdlang pastoor van Daknam. Op 1 maart 1992 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris, bevoegd voor het katholiek onderwijs, de schoolpastoraal en de school- en parochiecatechese. Sinds 1 september 1995 was hij vicaris-generaal. Hij kreeg eervol ontslag als vicaris-generaal en lid van de bisschopsraad op 1 februari 2004.

Zuster Adelheid D´heer werd benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de relaties met vrouwelijke en mannelijke religieuzen.

Adelheid D´heer, onderwijzeres en licentiate in de godsdienstwetenschappen, is geboren in Zele op 8 november 1931 en trad in bij de Zusters van Barmhartigheid op 8 september 1955. Zij was eerst lerares godsdienst in het middelbaar onderwijs in Lede, Ronse en Wetteren en actief in het bestuur van de congregatie van de Zusters van Barmhartigheid. Sinds 25 maart 2002 is ze bisschoppelijk gedelegeerde, bevoegd voor de relaties met de religieuzen. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken