Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Brugge: jaarboek bisdom

Brugge: jaarboek bisdom
BRUGGE (RKnieuws.net) - Het 169-ste jaarboek van het bisdom Brugge bouwt verder op de vernieuwing van vorig jaar. De grondige herziening van toen was bedoeld om de logische indeling te versterken en uitte zich in een doorgedreven alfabetische ordening en een eliminatie van doublures en kruisverwijzingen.

Traditiegetrouw opent het jaarboek met informatie over de wereldkerk en de structuur en organisatie van het bisdom. Het overzicht van de verschillende vicariaten omvat het vicariaat voor caritas catholica, missiewerking, kerkfabrieken, kerken en sociale organisaties (vicaris-generaal Herman Vandecasteele); het vicariaat voor de parochies, de liturgie en de vorming van leken (bisschoppelijk vicaris Noël Vangansbeke); het vicariaat voor de religieuzen en de pastoraal van het gezin (bisschoppelijk vicaris Antoon Vansteeland); het vicariaat voor het tijdelijke (bisschoppelijk vicaris Jean-Pierre De Rudder); het vicariaat voor het onderwijs, pastoraal bij de jeugd, roepingen, evangelisatie, media en cultuur en toerisme (bisschoppelijk vicaris Filip Debruyne).

Onder het vicariaat van de parochies vindt de gebruiker de lijst van de decanaten en de lijst van de federaties en parochies met hun pastoors, medepastoors, hulppriesters, diakens, teamleden en contactpersonen. De lijsten van de decanaten en daarbinnen de federaties en hun parochies en ook de parochies die niet gefedereerd zijn, zijn alfabetisch opgebouwd volgens de gemeente of deelgemeente. Ook het overzicht van de religieuze gemeenschappen in het bisdom is alfabetisch geordend op de deelgemeente en terug te vinden onder het vicariaat voor de religieuzen. Binnen het vicariaat voor het onderwijs zijn de scholen gerangschikt per niveau en dan per deelgemeente in alfabetische volgorde. De alfabetische rangorde wordt ook in minder uitgebreide lijsten gevolgd.

Het jaarboek vervolgt met informatie over de diocesane priesters die in andere Belgische bisdommen of in de wereldkerk actief zijn en met gegevens over de andere Belgische bisdommen en het bisdom bij de Krijgsmacht. Er is ook een overzicht van de priester- en diakenwijdingen in 2003 en een lijst van de in 2003 overleden priesters en diakens.

Veel gebruikers nemen het boek ter hand voor de alfabetische naamlijsten van de parochieassistenten, de parochiale contactpersonen, de permanente diakens en de priesters (telkens naam, voornaam, geboortedatum en eventuele wijdingsdatum, titel, adres, telefoon, fax, e-mailadres, bank- of postrekening, benoemingsdatum en functie). Er wordt daarbij gebruik gemaakt van duidelijke afkortingen en herkenbare symbolen. Achteraan vindt de gebruiker een beknopte inhoudstafel, een uitgebreide alfabetische trefwoordenlijst en een verklarende lijst van de gebruikte afkortingen en symbolen. Nieuw is de alfabetische lijst van plaatsnamen in West-Vlaanderen. Deze instrumenten maken de lezer meteen wegwijs in het boek waarvan de gegevens zijn aangepast tot begin januari 2004.

Het jaarboek 2004 telt 476 bladzijden, wordt gedrukt bij Die Keure in Brugge en is een uitgave van cv De Talentade in samenwerking met het bisdom Brugge. Het kost 20 euro (verzendingskosten niet inbegrepen).

Verkoopadressen: liturgisch centrum ‘De Wijngaard’, Begijnhof 4, 8000 Brugge, tel: 050 33 00 11; boekhandel ‘Benedictusheem’, Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Sint-Andries Brugge, tel: 050 40 61 94; Pastoraal Centrum ‘De Bron’, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, tel: winkel 056 73 70 72 en Religio-winkel ‘De Branding’, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, tel: 059 23 67 44.

Bestellingen via cv De Talentade, Oostnieuwkerksesteenweg 51, 8800 Roeselare, tel: 051 26 56 86 en 0477 26 56 17, fax: 051 26 56 85 en e-meil: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken