Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Hasselt: vastenbrochure vicaris Janssen

Hasselt: vastenbrochure vicaris Janssen
HASSELT (RKnieuws.net) - Met de vastenbrochure "Ik ben niets anders. Op weg naar Pasen" wil vicaris Jaak Janssen van het bisdom Hasselt elke christen en elke christelijke gemeenschap – op weg naar Pasen – aanzetten om zich te bevragen naar de aanwezigheid van de H. Geest in hun leven. De H. Geest is immers prominent aanwezig in de evangelieteksten van de veertigdagentijd. Mag Hij ons stuwen, inspireren en aantrekken? In de groei naar Pasen lijkt dit wezenlijk. Hoe zou het anders Pinksteren kunnen worden? Maar de vraag naar de werkzame aanwezigheid van de H. Geest is wellicht nog beslissender voor de toekomst van de Kerk in onze contreien. De grote verkondiging en missie van de apostelen is pas begonnen met de nederdaling van de H. Geest. En in de loop van de kerkgeschiedenis heeft Hij de beslissende wendingen – meestal bekeringen – bewerkt en gestimuleerd. Hoe zit het dan met zijn aanwezigheid in het per-soonlijk leven en in de kerkelijke middens? Hij alleen kan leven geven, mensen en gemeenschappen bekeren en hoop geven aan zovelen. Hij daagt uit tot een pastoraal van de H. Geest, zeker in dit jaar van de verkondiging.


" Ik ben niet anders". Jezus vertaalt deze titel in de woorden van zijn boodschap en in het gedrag dat Hij ontplooit, in zijn sterven op het kruis en in zijn opstaan uit het graf, in zijn verbondenheid met de Vader en met de mensen… De titel ligt opgesloten in de woorden van de Lucaanse Jezus: "Wist ge niet dat Ik in de dingen van mijn Vader moest zijn?" (Lc 2,49) of "Zacheüs, vandaag moet Ik bij u te gast zijn" (Lc 19,5) of "Emmaüsgangers, moest de Christus dit alles niet lijden om in zijn heerlijkheid binnen te gaan?" (Lc 24,26). Er zijn nog dergelijke uitspraken. De titel geeft dus weer wie God is en als dusdanig is Hij de diepste boodschap van alle evangeliën die in deze brochure aangeboden worden. Laten allen beseffen dat de God van de liefde erin spreekt en handelt en zich aan de lezer aanbiedt.

Jaak JANSSEN. Ik ben niet anders. Op weg naar Pasen. PIC Hasselt, 2004. 88 blz. 3,50 euro (+ verzendingskosten). (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken