Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuw logo voor Don Bosco

Nieuw logo voor Don Bosco
GENT (DBV, Kerknet) – Sedert korte tijd heeft de beweging rond Don Bosco in Vlaanderen een nieuw logo. Het logo doet langzaam maar zeker zijn intrede bij de salesianen, de zusters van Don Bosco, de salesiaanse Medewerkers, de Lekenhelpsters, binnen de oud-leerlingenbewegingen, in de Don Boscoscholen, tehuizen en centra, in de werken en de bewegingen...
Het nieuwe logo wil de bestaande logo’s van scholen of instellingen niet vervangen, maar wil wel laten zien dat de drager ervan behoort tot de ruime Don Boscobeweging en dus vanuit een zelfde grondvisie werkt.
Het rode logo stelt met enkele eenvoudige lijnen en punten een volwassene en twee jongeren voor. Jong en oud, kinderen en volwassen vinden elkaar, stappen hand in hand en mogen bij Don Bosco thuiskomen. De drie verticale lijnen verwijzen naar de drie pijlers van Don Bosco’s preventief systeem. De salesiaanse opvoeding steunt op hartelijkheid (emotionaliteit), redelijkheid (rationaliteit) en geloof (zingeving). Tenslotte spreekt dit logo ook van Europese verbondenheid. De twee schuine lijnen vormen het Europese dak.
Het logo, dat een creatie is van de Zuid-Duitse provincie van de salesianen, vindt langzaam maar zeker ingang in heel West-Europa. De salesianen in Duitsland, Oostenrijk, Noord-Italië, Nederland en Tsjechië gebruiken het al vandaag. Daarom werd het ook bij de Europese gemeenschap geregistreerd. Intussen worden er trouwens stappen gezet om het logo ook in Oost-Europa als beschermd logo te deponeren.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken