Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gedaanteveranderingen in het priesterbeeld

Gedaanteveranderingen in het priesterbeeld
MECHELEN (RKnieuws.net) - In het februarinummer van Pastoralia, het informatieblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, staat een interessante bijdrage van Jean Bastiaens. Onder de titel "Gedaanteveranderingen in het priesterbeeld" schetst hij een profiel van de parochiepastor.
"De priester van vandaag heeft iets van een monnik: hij is iemand die soms alleen staat, maar daarom nog niet eenzaam is. ..Hij is niet iemand die alleen maar een boodschap overdraagt, hij wil ook luisteren naar de boodschap van mensen voor hem. Zo is de priester een pelgrim: iemand die onderweg is, die leeft tussen de mensen, en dan ook weer alleen, met zijn God, en met zijn confraters".

De priester kan onderweg een inspirator zijn, iemand die naar mensen luistert, hen bemoedigt, hen troost, hen vertrouwd maakt met de wijsheid van de Schriften, die tafelgemeenschap met hen vormt, zoals eens Jezus deed toen hij de Emmaüsleerlingen vergezelde. Dat is dan ook de eerste taak van de priester: door zijn leven, door zijn woorden en door zijn sacramentele dienst God en Christus aanwezig stellen voor de mensen met wie hij onderweg is.

Een priester zal zich niet echt nestelen in de hem toevertrouwde gemeenschap. De parochiegemeenschap is niet van hem en hij is niet van de parochiegemeenschap. Er is altijd de spanning tussen afstand en nabijheid.

De priester vandaag is een multiplicator: hij leert mensen herder te worden voor elkaar, hij leert mensen zelf het heft in handen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen, hij helpt mensen bij hun beleving van het algemeen priesterschap waaraan zij krachtens doop en vormsel participeren. De priester leidt de gemeenschap als een herder en dit betekent dat hij juist niet "alles"´ doet.

De priester moet een teamspeler zijn, iemand die in een aanhoudende dialoog het beleid van een lokale gemeenschap helpt vorm geven. De priester van vandaag is ook een ziener: hij leeft van het visioen, van de droom van God met deze wereld. Hij weet heil en onheil te onderscheiden en te benoemen.

Als pastor leidt hij de gemeenschap en houdt deze bijeen, hij ziet er op toe dat iedereen zijn plaats kan vinden en dat werkgroepen alles hebben wat ze nodif hebbebn om goed te functioneren.

Ook blijft de priester de zielzorger want mensen hebben behoefte aan geestelijke (bege)leiding, zeker op momenten dat er iets ernstigs in hun leven gebeurt.

De priester is ook voorganger van de gemeenschap. In liturgische en sacramentele handelingen gaat hij de gemeenschap voor en maakt hij de aanwezigheid van Jezus Christus in de gemeente zichtbaar.

De priester is ook presbyter. Als zodanig staat hij in voor de band met de bisschop. Deze inbedding in de diocesane kerk en in de wereldkerk is een belangrijke dimensie voor de plaatselijke geloofsgemeenschap en behoedt deze voor navelstaarderij. Als presbyter staat de priester in voor de katholiciteit van het geloof. De priester kan zich nooit vereenzelvigen met de gemeenschap die hij dient en leidt. Hij is immers niet alleen dienaar maar ook de kritische tegenover die blijft vragen stellen en de gemeenschap uiitdagen om telkens weer uit de kring van zelfbeslotenheid te treden. Daarmee is de priester ook altijd profeet: hij leidt het volk weg uit bestaande zelfgenoegzaamheid, uit vastgeroeste burgerlijkheid, hij stelt wantoestanden aan de kaak en hij zoekt naar nieuwe wegen voor de beleving van het geloof. Als profeet staat hij open voor nieuwe generaties en hij is bereid te zoeken naar nieuwe wegen van kerk-zijn. Dit vraagt openheid, creativiteit en ook veel moed. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken