Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuwe kloosterorde in Brussel

Nieuwe kloosterorde in Brussel
BRUSSEL (CIP, Kerknet) – ‘Les Fraternités de Jérusalem’ hebben twee nieuwe kloostergemeenschappen gesticht in Brussel. Sinds begin september hebben zeven monniken en acht kloosterzusters onderdak gevonden in Sint-Gillis, in de schaduw van de Hallepoort.
Het is mee op verzoek van kardinaal Danneels dat de twee communauteiten zich in het hartje van de Europese hoofdstad zijn komen vestigen. Het was ook de aartsbisschop die voorging in de plechtige eucharistieviering in de Brusselse kathedraal ter gelegenheid van de aankomst van de leden van de Fraterniteiten. In zijn homilie vergeleek de kardinaal de kloostergemeenschap met de grote Brabantse mysticus Jan Ruusbroec (1293-1381). Die was vicaris in de Brusselse kathedraal en altijd dolgelukkig als hij zoekers naar God, naar stilte en contemplatie mocht ontmoeten. Tegelijk was hij altijd verbaasd dat soort mensen ook aan te treffen midden in de drukke stad, hij die zichzelf opsloot in zijn kluis in het Groenendaelbos. De kardinaal vroeg de kloosterlingen mee te helpen de mensen en de samenleving te helpen ‘genezen’, onder meer van de hyperactiviteit waarin zoveel hedendaagse mensen zich te lijken te verliezen. Hij zei vooral gecharmeerd te zijn door het verlangen van de Broederschappen van Jeruzalem om zichzelf elke maandag een “woestijndag” op te leggen. Het is een dag van stilte, die hen zo dierbaar is dat ze die dag zoveel mogelijk ‘holle woorden’ willen vermijden. Hij riep de kloosterlingen op te leren houden van Brussel, van alle inwoners zonder onderscheid, van hun talen, hun culturen en al die verschillende mentaliteiten die er zo welig tieren.

In het hart van de stad, in het hart van God

De eerste kloostergemeenschap van Jeruzalem werd in 1975 gesticht in hartje Parijs. De stichting was een lang gekoesterde wens van de toenmalige aartsbisschop en kardinaal François Marty en kwam er mee op voorstel van een voormalige aalmoezenier van de Sorbonne, pater Pierre-Marie Delfieux. Die laatste had ooit twee jaar lang als een kluizenaar geleefd in Tamanrasset in de Sahara. Sindsdien droomde hij van kleine kloostergemeenschappen in de “woestijn van de steden”, getekend door eenzaamheid en een gebrek aan liefde en waarheid”.
Sindsdien is het aantal broeders en zusters, leken en gewijden, levend in eenzaamheid of in gemeenschap langzaam groter geworden en vormen ze samen de grote Familie van Jeruzalem. De spiritualiteit die hen samenhoudt, wortelt in die van monastieke broederschappen die volgens hun orderegel opgeroepen worden te leven “in het hart van de steden, in het hart van God”.
De Fraterniteiten van Jeruzalem zijn officieel als religieus instituut erkend door Rome sinds 1996. Het “Livre de Vie de Jérusalem”, waarin kern van hun spiritualiteit is uitgeschreven, is ondertussen 20-tal talen vertaald. Gebed en bezinning, bijbelmeditatie, arbeid, broederlijk leven, inzet voor de armen, gehoorzaamheid en kuisheid zijn er basisbestanddelen van. De regel legt ook de nadruk op de integratie en de uitstraling in het stadsleven. Momenteel maken in totaal een 160-tal mannelijke en vrouwelijke religieuzen deel uit van de orde. De meeste daarvan zijn actief in Frankrijk. Een aantal woont en werkt in Italië.

Vijf kenmerken

De Jeruzalembroederschappen hechten zelf veel belang aan een vijftal karakteristieken van hun gemeenschap. De broeders en zusters voelen zich om te beginnen echte stedelingen. Ze dompelen zich voluit onder het drukke stadsleven en leven voluit op het ritme van de stad. Ze werken in de stad en bidden in een kerk die openstaat voor het stadsleven.
Een tweede kenmerk is dat ze opteren voor een werk in loondienst, meestal halftijds. Het is hun manier om tegelijk solidair en toch wat tegendraads te zijn: solidair met de meerderheid van de arbeiders die voor hun levensonderhoud afhangen van anderen; tegendraads omdat ze op die manier duidelijk willen maken dat geld verdienen lang niet het belangrijkste is in hun leven.
Die combinatie van samenhorigheid en zachte contestatie zit ook in het derde karakteristiek van de orde: zowel waar het gaat om de huizen waarin ze wonen als om het kerkgebouw dat hen ter beschikking wordt gesteld, stellen ze zich tevreden met een statuut als eenvoudige huurder. Hun orderegel, in de beste evangelische traditie, bepaalt immers nadrukkelijk dat ze zoveel als enigszins mogelijk is elke vorm van eigendom moeten proberen te vermijden.
Levend in het hart van de stad beschouwen de broeders en zusters van Jeruzalem de hele stad als hun klooster. Ze bouwen dus allerminst een slotmuur om zich heen. Al belet dit hen op zijn beurt niet om hardop te dromen van plaatsen en momenten van stilte, van woestijnervaring en bewust gekozen eenzaamheid. De maandag is hun ‘rustdag’. Dan dragen ze hun kloosterhabijt, blijft iedereen vaak helemaal alleen in de kloostercel, zijn er lange gebeds- en bezinningsmomenten voorzien, wordt er gegeten in stilte en heerst er ook ’s avonds een serene stilte in het klooster.
Een laatste kenmerk van de orde is dat zich overal waar ze zich vestigt stevig inschakelt in de plaatselijke kerk, zo dicht mogelijk verbonden met de bisschop en zijn medewerkers.

Er zijn vandaag vestigingen van de broeders en zusters van Jeruzalem in Parijs (St.-Gervaiskerk), Straatsburg (St.-Janskerk), Vézelay, Mont-Saint-Michiel en Firenze. De orde beschikt bovendien over twee kleine zusterhuizen in Jeruzalem (Huis van Abraham) en Rome naast een gasthuis voor vergaderingen, retraites en vakantieverblijf in Magdala in het Franse departement Sologne.
In de schaduw van de kloostergemeenschappen zijn ondertussen ook al enkele lekenbroederschappen gegroeid. Die nemen heel verscheiden vormen aan en kunnen gebaseerd zijn op familiale, professionele, sociale, culturele of nog andere engagementen.

Sint-Gillis

In Brussel zijn de broeders en zusters van Jeruzalem vrijwel elkaars buren. De zusters staan onder leiding van Zuster Rachel en wonen aan de Parvi Saint-Gilles. De monniken hebben pater François-Marie als verantwoordelijke en wonen in de Rude del’église. Beide groepen komen dagelijks samen voor het gemeenschappelijk gebed en de liturgie in de neogotische kerk van St.-Gillis, die recent is gerestaureerd.
De broeders en zusters vieren elke dag, behalve ’s maandags, hun kloosterliturgie in de kerk om 07u.30, 12u.15 en 18u. (vespers en eucharistie). ’s Zondags is er om 11u. een plechtige eucharistieviering. Alle gelovigen die willen meevieren, zijn van harte welkom.
De gemeenschap heeft een tweemaandelijkse tijdschrift “Sources Vives” uit dat leden en sympathisanten van de Broederschappen van Jeruzalem met elkaar verbindt en de spiritualiteit van de gemeenschap uitdraagt.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken