Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus: "katholieke wetgevers moeten het leven en het huwelijk verdedigen"

VATICAAN (KerkNet/Zenit) - Paus Johannes Paulus II heeft afgelopen zaterdag eraan herinnerd dat wetgevers die zichzelf katholiek noemen geen wetten kunnen steunen die gericht zijn tegen het leven of het huwelijk.
"Ik meen dat dit ogenblik opportuun is om wetgevers, in het bijzonder katholieke, eraan te herinneren dat ze geen bijdrage kunnen leveren aan of kunnen instemmen met wetten die strijdig zijn met de eerste en fundamentele normen die het morele leven regelen", aldus de paus tijdens de ontvangst van Carlos Luis Custer, de nieuwe Argentijnse ambassadeur bij de Heilige Stoel.

Volgens de paus zijn die normen de uitdrukking van de hoogste menselijke waarden en gaan ze uiteindelijk terug op God, de allerhoogste wetgever. De paus lanceerde tegelijk een oproep tot respect voor het menselijk leven vanaf het ogenblik van de bevruchting: "Niemand kan zichzelf het recht toe-eigenen om het recht op leven te schenden." Hij herhaalde zijn pleidooi voor het huwelijk als de band van een man en een vrouw, met openheid op het leven, dat de tweede pijler is die door elke wetgever verdedigd moet worden.
 
 

 

Rorate Zoeken