Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppensynode stelt bekering van de bisschop centraal

Bisschoppensynode stelt bekering van de bisschop centraal
ROME (KerkNet/Zenit) - Tijdens de komende bisschoppensynode van 30 september tot 27 oktober zal de synode zich buigen over de noodzaak dat bisschoppen specialisten zijn in de theologie, in staat zijn ideeën te communiceren en uit te wisselen en eerst en vooral heilig zijn.
Dat schrijft het persagentschap Zenit op basis van het werkdocument voor de synode dat ook op de website van het Vaticaan (www.vatican.va) is terug te vinden.

Ook de paus wierp de voorbije dagen reeds een blik vooruit op de synode en benadrukte dat de bisschoppen echte missionarissen moeten zijn. Een mooie weerspiegeling van die ambitie ziet de paus in de bijbelse passage waarin de netten worden uitgeworpen in het diepe, een uitspraak die hij uitriep tot het motto voor het begin van het nieuwe millennium.

Reeds in de jaren tachtig en negentig hielden de bisschoppen een synode. Toen werd er vooral stilgestaan bij de verschillende verschijningsvormen van de rooms-katholieke Kerk, in opvolging van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. In 1987 ging de aandacht vooral uit naar de rol van de leken en in 1990 naar de opleiding van de priesters. In 1994 stond het gewijde leven centraal.

De Belgische kardinaal Jan Schotte onderstreepte op 1 juni bij de voorstelling van het document de actualiteit van de thema’s die tijdens deze bisschoppensynode ter sprake komen. Daarbij onder meer aandacht voor de relatie tussen de plaatselijke bisschoppen en het Vaticaan, de rol van de Bisschoppenconferenties en de rol van deze synode zelf bij het bestuur van de Kerk. De bijeenkomst zal ook nagaan hoe de gelovigen reageren op de manier waarop de bisschoppen het geloof en de kerkelijke ethiek communiceren. Wordt er hierbij ook een onderscheid gemaakt tussen de onderrichtingen van de paus en van de bisschoppen?

Een ander onderdeel, het uitvoerigste van het werkdocument, staat stil bij het bisschopsambt als vorm van dienstbaarheid aan de kerkgemeenschap. Hier wil men vooral nagaan hoe men het bisschopsambt in dit nieuwe millennium wil invullen. Daarbij worden bisschoppen ook telkens weer geconfronteerd met hun eigen grenzen en de nood aan bekering. Volgens Zenit staat dat thema van bekering trouwens in gans het document centraal.

Aan de bijeenkomst zal deelgenomen worden door driehonderd bisschoppen uit heel de wereld. Zij vertegenwoordigen ruim 112 Bisschoppenconferenties, Oosterse christenen, de Unie van Hogere Oversten de Romeinse Curie. Daarnaast benoemde de paus nog eens bijkomend 32 bisschoppen, die het recht krijgen aan deze bisschoppensynode deel te nemen.

Opvallend is dat de drie voorzitters van de synode en de relator tot een nieuwe generatie behoren en vrijwel uitsluitend uit de groep kardinalen komt die tijdens het consistorie van februari gecreëerd werden: de voorzitters zijn kardinaal Battista Re (prefect van de Congregatie van Bisschoppen), Ivan Dias (de aartsbisschop van Bombay) en aartsbisschop Bernard Agre van Abidjan (Ivoorkust). De paus stelde kardinaal Edward Egan, de aartsbisschop van New York, aan tot relator van deze synode.

Voor het document van de Bisschoppensynode kan U terecht op de website van het Vaticaan: www.vatican.va.
 
 

 

Rorate Zoeken