Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Neer­pelt: kloost­er­tuin

Neerpelt: kloostertuin
NEER­PELT (RKnieuws.net) — De 1.600 vierkante meter grote ver­waar­loosde kloost­er­tuin van het oude klooster in Sint-Huibrechts-Lille (Neer­pelt) wordt bin­nenkort ingericht als edu­catieve tuin.
Het bericht staat vri­jdag in Het Belang van Lim­burg. De kost­prijs van het project bedraagt 3.460 euro. De provin­cie Lim­burg betaalt 80 pro­cent van de kosten. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?