Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mediazondag in teken van evangelisatie

Mediazondag in teken van evangelisatie
VATICAAN (KerkNet/VIS) – Mediazondag staat dit jaar in het teken van Mt 10,27: “Wat ik U zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken”.
“In de stilte van ons hart luisterden we naar de boodschap van Christus: nu moeten we deze waarheid van de daken verkondigen”. Eigenlijk, zo schrijft de paus, hebben christenen dit reeds heel de geschiedenis gedaan, maar de mogelijkheden - in onze moderne wereld met antennes die alle uithoeken van de aarde bereiken - zijn tegenwoordig veel uitgebreider. Tussen die wirwar van boodschappen die worden doorgestraald is het van cruciaal belang dat ook de boodschap van Christus wordt gehoord.
Mensen hebben altijd dezelfde levensvragen gesteld: wie zijn we; waar komen we vandaan en wat is onze bestemming; waarom bestaat er kwaad; wat is er na dit leven?. En altijd weer gaf de Kerk op deze vragen een antwoord, waarbij het uiteindelijke antwoord in Christus zelf te vinden is. “Daarom kan de stem van de christenen nooit zwijgen, omdat God ons de opdracht gaf het Woord van verlossing waarnaar elke mens verlangt te verkondigen”.
Het document erkent dat de wereld van de communicatie groeit en steeds complexer wordt. Media hebben vandaag de dag ook een zichtbare invloed op onze cultuur en de waardenoverdracht: “Waar de media ooit verslag uitbrachten van gebeurtenissen, worden feiten nu vaak gekneed op maat van de media”. Media en gebeurtenissen raken onderling steeds meer verweven, met de bijhorende ambivalentie: enerzijds wordt het steeds moeilijker om waarheid en illusie te scheiden, anderzijds bieden zich nieuwe, ongekende mogelijkheden aan om de waarheid voor steeds meer mensen toegankelijk te maken.
Het document stelt vast dat de media zich soms onverschillig of zelfs vijandig opstellen ten aanzien van het christendom en haar ethiek, wellicht omdat de media zo sterk getekend zijn door de postmoderne overtuiging dat er geen absolute waarheden zijn of dat ze – indien ze zouden bestaan – niet toegankelijk zijn voor de menselijke rede. Daarom is datgene wat belangrijk is niet de waarheid, maar het “verhaal”, in de mate dat dit nieuws of vermakelijk is. “Maar net zoals de eerste getuigen van het Goede Nieuws mogen de christenen zich ook vandaag niet laten afschrikken door de weerstand”. De paus moedigt de gelovigen aan om bij de verkondiging gebruik te maken van de moderne communicatiemedia. Hierbij bieden zich tal van mogelijkheden aan: zo is men bijvoorbeeld in staat om vieringen via sattelietuitzendingen door te zenden of kan men via internet religieuze informatie of de kerkelijke leer over de grenzen heen verspreiden. Dat vraagt echter een actief en verbeeldingsvol engagement van de Kerk in de media, waardoor we de missie ad gentes kunnen blijven verderzetten.
Naar schatting twee derde van de zes miljard mensen in de wereld kennen Jezus Christus nauwelijks, en daarvan woont een groot deel in landen met een oude christelijke traditie.
Verschillende soorten media spelen een essentiële rol bij de evangelisatie en de verspreiding van de christelijke boodschap. Christelijke communicatieverantwoordelijken hebben hier een profetische taak en roeping en moeten zich ook durven uitspreken tegen het materialisme, het hedonisme, het consumentisme en het enge nationalisme. In de eerste plaats moeten ze echter de boodschap over het menselijke leven en de menselijke bestemming verkondigen en de waarheid van Jezus met des te meer nadruk en vreugde van de daken schreeuwen, opdat alle mannen en vrouwen de boodschap horen over de liefde die God in Christus meedeelde, die voor eeuwig dezelfde blijft.
 
 

 

Rorate Zoeken