Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus tot Spaanse volk: "Liefde is sterker dan dood en haat"

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - "Blijf hoopvol, moedig en ruimhartig voor het lijden van zoveel gezinnen, van de bevolking van Madrid en van heel Spanje na de recente terroristische aanslag." Met die boodschap richtte paus Johannes Paulus II zich vanochtend tot het Spaanse volk na de zaligverklaring van vier religieuzen, waaronder twee Spaanse zusters.
"Liefde is veel sterker dan dood en haat", vervolgde paus Johannes in het Spaans tot de vele pelgrims die uit Spanje naar Rome waren afgereisd voor de zaligverklaring.

Paus Johannes Paulus II verklaarde vandaag vier mensen zalig. Het gaat om een priester uit Milaan, twee Spaanse en een Italiaanse religieuze:

- Luigi Talamoni (1848-1926), is een Italiaanse priester uit Milaan en stichter van de Zusters van Barmhartigheid van de Heilige Gerardus. In Italië staat hij bekend als de "martelaar van de biecht" wegens zijn grote toewijding aan het sacrament van de verzoening . Hij was daarnaast professor aan het seminarie en onder meer oud-leraar van Achille Ratti, de latere paus Pius XI. Het proces voor zijn zaligverklaring werd al in 1952 opgestart.

- De Spaanse religieuze Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1841-1902), werd vooral bekend als de stichtster van de Dochters van Maria, Moeder van de Kerk. Ze besloot die orde toch op te richten, ondanks het antiklerikale klimaat dat er op dat moment in Spanje heerste. In april 2003 erkende de Congregatie van de Heiligverklaringen een mirakel dat aan haar wordt toegeschreven.

- De Spaanse religieuze Piedad de la Cruz Ortiz Real (1842-1916), werd bekend als stichtster van de Congregatie van de Zusters Salesianen van het H. Hart van Jezus. De Spaanse religieuze kon wegens haar zwakke gezondheid niet in een klooster verblijven. Toch slaagde ze erin om rond haar een groep vrouwen te verzamelen, die zich vooral zouden inzetten bij de slachtoffers van de cholera. In 1890 werd de groep ook formeel erkend als religieuze congregatie.

- De Italiaanse Maria Candida dell'Eucaristia (1884-1949), was een Siciliaanse ongeschoeide karmelietes, die ondanks het verzet van haar familie toch voor het gewijde leven koos. In 1919 trad ze in bij de karmelietessen en ontwikkelde ze een grote devotie voor de eucharistie. In 1924 werd ze abdis van haar klooster. Die taak bleef ze tot in 1947 bekleden.

De paus heeft sinds het begin van zijn pontificaat, ruim 25 jaar geleden, al meer dan 1.300 mensen zalig verklaard. (RV)
 
 

 

Rorate Zoeken