Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppen: politieke discussie over embryo´s is eenzijdig

Bisschoppen: politieke discussie over embryo´s is eenzijdig
Utrecht - 27 september - De politieke discussie over embryo's is eenzijdig technisch. Deskundigen denken teveel vanuit laboratoria en spreken gemakkelijk over 'menselijk materiaal'. "Embryo's zijn daar losgemaakt en vervreemd van de twee menselijke personen uit wie zij voortkomen. Wie het bestaan van zo'n relatie uitsluit van de oordeelsvorming, laat het specifiek menselijke van het embryo buiten beschouwing."
Dat schrijven de bisschoppen in een brief aan de leden van de Tweede Kamer. De bisschoppen uiten daarin kritiek op het wetsvoorstel van de regering over geslachtscellen en embryo's dat volgende week in het parlement wordt behandeld.

Ze benadrukken dat het menselijk leven vanaf het moment van de conceptie zonder meer beschermwaardig is. "De beschermwaardigheid is inherent aan het menselijk leven zelf, in welk stadium van ontwikkeling ook", aldus de bisschoppen. Daarom bestaat er geen 'beginsel van toenemende beschermwaardigheid' waarop het wetsvoorstel is gebaseerd.

De argumentatie van de regering betreffende experimenten met restembryo's komt er volgens de bisschoppen in wezen op neer dat ze beter voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gebruikt, omdat zij toch worden vernietigd. "Noch het leven van een embryo, noch dat van een geboren mens, mag ooit onderdeel zijn van utilitaire calculaties van voor- en nadelen van een handeling", zo reageren zij hierop. Onderzoek naar oorzaken van ziekte en lijden is zonder meer een goede zaak, maar het gaat er om geschikte methoden te vinden die tevens moreel toelaatbaar zijn. Zulke alternatieven worden ontwikkeld, schrijven de bisschoppen.
 
 

 

Rorate Zoeken