Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. De Kesel over "Hoopvol Brussel"

BRUSSEL (RKnieuws.net) - “Godsdiensten zijn niet louter een privé-aangelegenheid, ze hebben ook een maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid”, aldus de Brusselse hulpbisschop Mgr. De Kesel bij de lancering van het project ‘Hoopvol Brussel’. Door haar engagement in dit project wil de katholieke Kerk de vrijheid en de vrede onder de burgers garanderen en als dat nodig is zich met andere godsdiensten verenigen om de stem te verheffen.


‘Hoopvol Brussel’ is een project waarin de vertegenwoordigers van verschillende confessies en levensbeschouwingen met elkaar in dialoog treden opdat de kennis van en het respect voor elkaars eigenheid zou toenemen.

Mgr. De Kesel sprak bij de lancering zijn waardering uit voor dit Brussels interreligieuze en levensbeschouwelijke platform: “We leven in een samenleving die steeds multicultureelder en multireligieuzer wordt. Het is van het grootste belang voor de toekomst dat we alles doen wat in onze macht ligt opdat de godsdiensten geen factor van haat en verdeeldheid worden, maar integendeel een bron van verdraagzaamheid, respect en dialoog (…) Niet alleen de huidige situatie zet ons op deze weg. Onze eigen bijbelse en christelijke traditie wijst ons deze weg.”
“Persoonlijk ben ik er steeds meer van overtuigd dat het belangrijk is om elkaar te leren kennen en een dialoog aan te gaan vanuit de rijkdom van de eigen traditie. Het is ongetwijfeld waar dat de godsdiensten en levensbeschouwingen niet over alle punten akkoord gaan. Maar het is hun gemeenschappelijke wil om de vrijheid en de vrede onder de burgers te garanderen.” (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken