Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gent: Chrismamis in Sint-Baafskathedraal

Gent: Chrismamis in Sint-Baafskathedraal
GENT (RKNieuws.net) - Van 4 tot 11 april vieren we dit jaar de Goede Week. Een aparte plaats in deze week neemt de Chrismamis in de Gentse kathedraal in. Tijdens deze viering wijdt bisschop Van Looy de heilige Oliën voor het doopsel, het vormsel, het ziekensacrament en de priesterwijding. De chrismamis is daarom eigenlijk het moment van het jaar waarop het bisdom rond de bisschop als geheel zichtbaar wordt.


Iedereen is van harte uitgenodigd op deze viering. In het bijzonder hoopt onze bisschop zoveel mogelijk priesters en diakens te mogen verwelkomen. Zij participeren immers door hun wijding uitdrukkelijk en elk op hun wijze in het ambt van de bisschop die de lokale kerkgemeenschap - in dit geval die van het bisdom Gent - voorgaat in dienst van de zending van Jezus.

Maar daarnaast zijn er zovele anderen die mee de Kerk van ons bisdom dragen, hetzij als vrijgestelde, hetzij als vrijwilliger. Uiteraard zijn ook zij van harte verwacht op de Chrismamis. Zeker al diegenen die heel direct een band hebben met de sacramenten waarvoor tijdens de dienst de heilige Oliën worden gewijd: de doop- en vormselcatechisten, de parochie-assistenten, de pastorale werkers in zieken- en bejaardentehuizen, leden van ziekenzorgkernen, begeleiders van catechumenen enzovoort.

Na de viering zijn de vertegenwoordigers van de dekenaten uitgenodigd om de Oliën af te halen. Ze kunnen die dan in de paaswake in de parochies in een feestelijke offerande naar voren brengen. Meteen wordt de band van de plaatselijke geloofsgemeenschap met haar bisschop en met andere geloofskernen in het bisdom uitdrukkelijk zichtbaar gemaakt.

De Chrismamis heeft dit jaar plaats op woensdag 7 april om 19 uur in de Sint-Baafskathedraal in Gent. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken