Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nederlandse bisschoppen komen met verklaring over ontvangen H. Communie

Nederlandse bisschoppen komen met verklaring over ontvangen H. Communie
UTRECHT [RKnieuws.net] - Kardinaal Simonis heeft in een brief aan het CRK laten weten dat de bisschoppen binnenkort met een verklaring komen over "het ontvangen van de H. communie en de disposities die daar voor nodig zijn".
De brief is een antwoord op een brief die het CRK op 31 juli naar de Kardinaal stuurde n.a.v. de KRO uitzendingen van Kruispunt in het klooster. Tijdens enkele uitzendingen was te zien hoe niet-katholieke gasten te communie gingen. Volgens het CRK werd daarmee ten onrechte de indruk gewekt dat het uitreiken van communie aan niet-katholieken en zelfs ongelovigen is toegestaan.

De KRO ontkende in een reactie de aantijging dat men met de uitzendingen de discussie over intercommunie zou willen beïnvloeden. De serie was "een registratie van wat er in kloosters gebeurt", aldus de KRO. "Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel van het kloosterleven en steeds meer mensen maken daar gebruik van, in toenemende mate ook niet-katholieken. Onderdeel van gastvrijheid is de communio en daar is het te communie gaan een uiting van."

Het CRK zegt bij monde van mevrouw Stienstra "verheugd en danktbaar te vernemen dat er stappen zijn ondernomen tegen de kloosters en de KRO, die respectloos zijn omgegaan met de H. Eucharistie. Met grote belangstelling zien wij uit naar het document van de bisschoppen over het waardig ontvangen van de H. Communie."

Het CRK maakte ook de volledige tekst van de brief van de Kardinaal openbaar. U kunt de brief hieronder lezen:

<blockquote>21 september 2001


Geachte mevrouw Stienstra,

Nog van harte dank voor uw brief van 31 juli jl. Ik bied mijn verontschuldiging aan voor het feit dat ik zo laat ben met een antwoord.
Maar ik kan u verzekeren dat inmiddels contact is opgenomen met diverse kloosters over de onterechte wijze, waarop zij met de zogenaamde eucharistische gastvrijheid omgaan. Ook met de KRO leiding heeft hier over van de kant van de Bisschoppelijke Commissie voor de Media een degelijk gesprek plaats gehad. Ik begrijp dat u met een verklaring over deze aangelegenheid kwam. Het grote probleem is dan wel hoe een Bisschoppenvergadering daarna nog moet reageren. Men gaat onmiddellijk verbanden zoeken en overeenkomsten of verschillen in taalgebruik en in de wijze waarop gereageerd wordt en dat maakt de zaak niet eenvoudig. De bisschoppen hopen binnen niet al te lange tijd met een verklaring te komen over het ontvangen van de H. Communie en de disposities die daar voor nodig zijn. In deze verklaring hopen we dan opnieuw de vereisten te stipuleren voor het waardig ontvangen van de H. Communie in de Katholieke Kerk. U nogmaals dankend verblijf ik met de beste zegenwensen en hartelijke groet,

In Christo

w.g. + Adrianus Kardinaal Simonis
Aartsbisschop van Utrecht
</blockquote>
 
 

 

Rorate Zoeken