Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Niemand kan voorspellen hoe de komende synode afloopt"

BRUSSEL (KerkNet/Tertio) - "Niemand kan voorzien hoe de komende synode afloopt. Wellicht willen ook de moedigste deelnemers het niet te hard spelen uit eerbied voor de verzwakte paus of vanuit het realistische besef dat je aan het einde van een pontificaat geen revoluties moet verwachten".
Dat vertelt de Vlaamse prof. Jan Kerkhofs, die jarenlang als godsdienstsocioloog verbonden was aan de K. U. Leuven, in een gesprek met het Vlaamse weekblad Tertio.
Tijdens deze Bisschoppensynode zullen de deelnemers zich vooral buigen over het ambt van de bisschop zelf. Prof. Kerkhofs stipt tegen deze achtergrond aan dat de benoemingsprocedure van de bisschoppen "een heikele aangelegenheid" blijft. Rome verwacht van de bisschoppen vooral dat ze trouw zijn en akkoord gaan met de leer van de Kerk. Bij de anglicaanse Kerk ligt momenteel een voorstel ter tafel om bisschoppen in de toekomst rechtstreeks te laten verkiezen. Zoiets ziet prof. Kerkhofs nog niet onmiddellijk in de katholieke Kerk gebeuren: "gelovigen noch priesters hebben echt inspraak in de procedure, en meestal ook de bisschoppen van de betrokken regio niet".
Prof. Kerkhofs wijst ook op een paradox: "In een wereld waarin globalisering troef is, vormt de vlotte samenwerking van alle bisschoppenconferenties samen met de paus, een grote kracht. Maar tegelijkertijd wordt binnen de Kerk ook steeds meer verwacht van de spontane creativiteit van het kleinschalige in parochies, basisgemeenschappen en bisdommen. Beide verzoenen wordt één van de hoofdtaken van de komende synode".

Het gesprek met prof. J. Kerkhofs kan u nalezen in het Tertionummer van 26 september.
 
 

 

Rorate Zoeken