Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Godsdienst speelt wellicht sleutelrol in verkiezingen VS

Godsdienst speelt wellicht sleutelrol in verkiezingen VS
BRUSSEL (KerkNet/Ekklesia) - Volgens de Britse denktank Ekklesia speelt godsdienst een centrale rol tijdens de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens recente rapporten richt de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Bush zich vooral op evangelische en jonge conservatieve christenen.
Bush amendeerde recent ook de grondwet opdat het homohuwelijk zou verboden worden, bad in het openbaar voor het eten en verkondigde herhaaldelijk zijn geloof in Jezus. Karl Rove, de strateeg van de Bush-campagne, geeft toe dat men zich vooral op religieus rechts richt.
De belangrijkste tegenkandidaat is senator John F. Kerry, die meteen ook de eerste katholiek is die de democratische nominatie in de wacht sleepte sinds John F. Kennedy.
Een recente rondvraag van het PEW-onderzoeksbureau toonde ook aan dat de geloofsovertuiging en geloofspraktijk wel degelijk een invloed hebben op het stemgedrag van Amerikaanse kiezers. Mensen die meer dan eens per week de eucharistie bijwonen stemmen voor 63% republikeins; mensen die zelden een eucharistie bijwonen stemmen voor 62% democratisch. Ook John Zogby is ervan overtuigd dat godsdienst een belangrijke invloed heeft op de manier waarop de Amerikanen de verkiezingen zien. Volgens de onderzoeker is godsdienst een verdelende factor geworden in de Amerikaanse politiek. Hij leidt dat onder meer af uit de religieuze eigenheid van de rode (pro Bush) en blauwe staten (pro Gore) tijdens de vorige presidentsverkiezingen. Volgens onderzoek van Zogby bezoekt 52% van de kiezers in de rode staten minstens een keer per week een kerk. In de blauwe staten is dat slechts 34%. 63% van de mensen die minstens een keer per week naar de eucharistie gaan, zijn van oordeel dat het presidentschap van Bush legitiem is. Bij wie minder vaak gaan is dat slechts 51%.
Dominee C. Welton Gaddy, de voorzitter van 'Interfaith Alliance', denkt dat de angst terecht is dat de kandidaten godsdienst gaan misbruiken om stemmen te winnen. "Vele mensen in het hele land zullen het verkiezingsproces met de ogen van hun religieuze traditie, hun geloof, hun waarden zien. De keuze van deze welmenende mensen wordt bepaald door wie de grootste beloften voor de vooruitgang van de eigen religie biedt." Volgens Gaddy zijn de presidentskandidaten zich daar ook terdege van bewust en proberen ze daarop in te spelen of trachten ze een geloofstaal te gebruiken die spiritueel gezag geeft aan hun politieke doeleinden en standpunten. Anderzijds lijkt er voorlopig geen enkele reden om aan te nemen dat het feit dat Kerry katholiek is zo'n impact zal hebben als dat ooit bij John F. Kennedy het geval was. In het kamp van Kerry is er overigens wel wat bezorgdheid over het feit dat hij gescheiden en hertrouwd is, omdat dit sommige katholieken kan afschrikken. In de staat Massachussets van senator Ted Kennedy bleek dat evenwel alvast geen probleem en behaalde Kerry ruim 81% van des stemmen van de democratische kiezers.
 
 

 

Rorate Zoeken