Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Wandelen door cultuur en religie van de Lage Landen

Wandelen door cultuur en religie van de Lage Landen
LEUVEN, LEIDEN (RKnieuws.net) - Tien zaterdagen of zondagen van april tot oktober 2004 kan je in een of andere Vlaamse, Nederlandse of Franse stad de kernmomenten in de culturele en religieuze geschiedenis van de Lage landen ontdekken. Niet de katholieke, protestantse en joodse instellingen zijn daarbij het uitgangspunt, maar wel uitzonderlijke gebeurtenissen, kleine gelovigen, grote leiders en hun belevenissen. Telkens wordt ook een duidelijke link gelegd naar de actualiteit.
Stadsgezichten zoals het project heet is een initiatief van de Vlaamse cultuurvereniging Davidsfonds in samenwerking met onder andere radiozender Klara, de KRO en het Thijmgenootschap. Naar aanleiding van Stadsgezichten verschijnt ook een boek over de scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, dat gratis is voor wie deelneemt aan minstens zes evenementendagen.

De universiteitssteden Leiden en Leuven bijten de spits af. Ze laten de spanning zien tussen de academische, wetenschappelijke vrijheid enerzijds en politieke, economische en godsdienstige invloeden anderzijds, zowel vroeger als nu.

In Leiden (zaterdag 17 april) openen de rector van de universiteit en de burgemeester het programma in de prachtige Hooglandse kerk. Net als in Leiden staan op zondag 2 mei in Leuven wetenschappelijke vrijheid en religieuze, politieke en economische beinvloeding centraal.

Om een goede, gezamenlijke, inhoudelijk verantwoorde uitbouw te garanderen, die de internationale banden extra in de verf zet, werden ook de acht andere steden twee aan twee aan mekaar gekoppeld rond belangrijke domeinen van de samenleving. In de handelscentra en havensteden Antwerpen (15 mei) en Amsterdam (29 mei) draait alles rond het verband tussen religieuze tolerantie en economische welvaart. De omgang met een vernietigd verleden staat centraal in Ieper (12 juni) en Rotterdam (19 juni). Beide steden werden bijna van de kaart geveegd tijdens de Wereldoorlogen. Deventer (28 augustus) en Rijsel (12 september) gingen elk op hun eigen manier om met religieuze hervormingen (respectievelijk de Moderne Devotie binnen de katholieke kerk en de Beeldenstorm waaruit de Reformatie ontstond buiten de katholieke kerk). Kunst en religie vormen ten slotte het thema voor twee steden die onlosmakelijk verbonden zijn met onder andere Bosch en Van Eyck maar ook met hedendaagse kunst: 's Hertogenbosch (3 oktober) en Gent (17 oktober).

Meer info: www.stadsgezichten.org of 016-310.600. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken