Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Simonis op Synode: bisschoppen moeten blijven leren, ondanks volle agenda

Kardinaal Simonis op Synode: bisschoppen moeten blijven leren, ondanks volle agenda
Kardinaal Simonis brak op de tweede dag van de synode een lans voor de permanente vorming van bisschoppen. Rknieuws.net brengt u de tekst van de samenvatting van zijn interventie:
<blockquote>"Het Directorium voor de bisschoppen behandelt de permanente vorming van priesters. Maar ook bisschoppen zelf hebben permanente vorming nodig. Ik was jong en onervaren toen ik dertig jaar geleden als bisschop begon. Terugkijkend zie ik hoe belangrijk vorming is. Maar ook hoe moeilijk het is om hiervoor plaats te vinden in de reeds volle agenda. Het zou daarom goed zijn als er een stimulans van buiten komt, bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen die ons helpen om permanente vorming te integreren in ons leven als bisschop.
De bisschop moet werkelijk apostolisch zijn: gezonden in de wereld. Als een echte 'pontifex' moet hij de brug slaan tussen het evangelie en de wereld. Als dit niet goed lukt, is dit voor een deel ook aan onszelf te wijten. We moeten in alle eerlijkheid toegeven dat wij niet altijd voldoende toegerust zijn voor onze missionaire taak.

Voor de permanente vorming van bisschoppen zie ik vier thema's:

1. De ontwikkeling van een spiritualiteit van aandacht en verwondering. De bisschop moet open staan voor hoopvolle tekens in de wereld. Gods Geest is daar werkzaam, zelfs in zoekende mensen.

2. Het verwerven van vaardigheden om in deze tijd te getuigen. De bisschop dient goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de samenleving. Hij moet ook leren de juiste woorden te vinden en de juiste toon te treffen, sprekend vanuit een authentiek geloof. Op die manier kan het publieke optreden van de bisschop veel waardering krijgen.

3. Het bijhouden van ontwikkelingen in de theologische wetenschappen. Deze zijn zodanig in beweging dat het onverantwoord zou zijn als bisschoppen zich hiervan niet op de hoogte houden.

4. Het leren samenwerken. De samenwerking met zijn priesters en diakens, en zeker ook met lekengelovigen, mannen en vrouwen, is voor de bisschop verrijkend, maar betekent voor hem tevens een voortdurend leerproces."
</blockquote>
 
 

 

Rorate Zoeken