Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppen: ‘Gevoelens van afschuw niet laten uitgroeien tot verbittering en haat’

Bisschoppen: ‘Gevoelens van afschuw niet laten uitgroeien tot verbittering en haat’
Dialoog en ontmoeting. Die dubbele houding moet tegenover de afschuwelijke gebeurtenissen in de Verenigde Staten worden gesteld, aldus de oproep van de Nederlandse bisschoppen in hun kanselboodschap die 7 oktober in de bisdommen verspreid wordt. Het gevaar ligt immers op de loer dat moslims “collectief worden beschuldigd” en dat “vooroordelen ten opzichte van het islamitische geloof en cultuur versterkt worden”.
De bisschoppen laten er in hun kanselboodschap geen misverstand over bestaan: “De verantwoordelijken voor deze terroristische daden moeten worden berecht, want terrorisme kan niet worden geduld.” Maar even vanzelfsprekend is het “een opgave om gevoelens van afschuw en kwaadheid over wat er gebeurd is, niet te laten uitgroeien tot verbittering en haat”. Initiatieven die in Nederland de betrekkingen met moslims positieve impulsen geven, “helpen weerstand te bieden tegen doemdenken en polarisatie”, menen de bisschoppen.

Ze sluiten met deze boodschap aan bij een oproep van hun Europese collega-bisschoppen, verenigd in COMECE, die op 17 september in een verklaring schreven: “Wij waarschuwen tegen het toekennen van collectieve schuld. De aanvallen in Amerika waren barbaars – zij zijn in strijd met zowel Christelijke als Islamitische noties van beschaving. Wij veroordelen met kracht ieder vooroordeel tegen het Islamitisch geloof en zijn cultuur. Ons gemeenschappelijk geloof in de ene God brengt een morele verplichting met zich mee de dialoog tussen christenen, joden en moslims voort te zetten.”
 
 

 

Rorate Zoeken