Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuw Martyrologium

Nieuw Martyrologium
‘Alle gelovigen zijn geroepen tot heiligheid’ VATICAAN (KerkNet/VIS/CWN) - Op dinsdag 2 oktober werd in Rome het nieuwe martyrologium voorgesteld. Dit liturgisch werk bevat een volledige lijst van alle heiligen, patroons- en feestdagen en bevat alle namen van mensen die tot mei 2000 werden zalig of heilig verklaard. Daarbij voor het eerst ook de naam van priester Poppe, maar niet van de Heilige Amandina of van Paus Johannes XXIII en Don Marmion die pas later in 2000 werden zalig verklaard.
De lijst verschilt ook van de lijst van martelaren van de twintigste eeuw, die naar aanleiding van het Jubileum van de martelaars werd opgesteld en eind vorig jaar aan de paus overhandigd werd. Dit nieuwe martyrologium bevat enkel de namen van al de personen die ook officieel heilig en zalig werden verklaard.
Kardinaal Jorge Arturo Medina Estevez, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, benadrukte dinsdagmorgen, verwijzend naar Novo Millenio Ineunte van Paus Johannes Paulus II, dat alle gelovigen geroepen zijn tot heiligheid. De term ´heiligen’, die zijn oorsprong heeft in het Nieuwe Testament, werd reeds van in de vroegste tijden van onze kerkgeschiedenis gebruikt. Reeds van bij het begin van onze christelijke jaarrekening werden er ook extra inspanningen gedaan om de nagedachtenis van diegenen die hun leven gaven tijdens de vervolging, levendig te houden. Ze werden aangeduid met de naam “martelaar”.
Hun namen werden doorheen de eeuwen in martyrologia van de verschillende particuliere Kerken verzameld. Zo ontstond geleidelijk het Romeins martyrologium waarin de verhalen over het leven van deze heiligen en zaligen verzameld werden. Het eerste Romeinse Missaal van kardinaal Cesare Baronio, dat dateert uit de zestiende eeuw, kreeg in 1586 de pauselijke zegen van Gregorius XIII.
De heiligverklaring steunt op vier elementen: het oordeel over de heiligheid, de overtuiging dat die persoon geleid werd door de zaligheden van het Rijk der Hemelen, de voorbeeldfunctie van het leven van deze persoon voor de andere gelovigen en de uitnodiging die daarvan uitgaat naar de andere gelovigen om zelf heiligheid na te streven. Vanaf de 17de eeuw werd de heiligverklaring door de zaligverklaring vooraf gegaan.
Tegenwoordig hebben de zaligen en heiligen een plaats gekregen in de liturgie, op een passend ogenblik in het kerkelijk jaar. Het martyrologium geeft aan de gelovigen tevens de kans om hen te herdenken als voorbeeld en inspiratiebron voor hun leven.
Kardinaal Jorge Arturo Medina Estevez benadrukte dat het laatst verschenen martyrologium reeds dateerde uit 1956. Tijd voor een nieuw martyrologium dus, vooral omdat onder de huidige paus het aantal zaligen steeg tot meer dan tweeduizend en het aantal heiligen de kaap van de vierhonderd overschreed.
Mgr. Francesco Pio Tamburrino had dinsdag vooral aandacht voor de stempel die het Tweede Vaticaans Concilie op de standaarduitgave van het post-conciliaire martyrologium gedrukt heeft.
Nieuw in deze uitgave is dat ook al de namen van al diegenen die vanaf het pontificaat van Paus Pius XII tot Paus Johannes Paulus II (tot mei 2000) werden zalig- en heiligverklaard in dit Martyrologium zijn opgenomen. Model en uitgangspunt blijft het werk van kardinaal Baronio, al werden de fouten uit de levensbeschrijvingen uiteraard aangepast. In totaal bevat de kalender 6.538 namen, maar het is duidelijk dat in dit nieuwe Romeins Martyrologium niet alle namen werden opgenomen. Het bevat alle namen van de heiligen en zaligen waarrond een cultus bestaat en de namen van alle pausen, maar diegenen waarvan de overlevering teruggaat op onzekere tradities of legenden werden niet langer opgenomen.
Volgens de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Mgr. Tamburrino, is het karakter van een liturgisch boek bewaard gebleven, maar er werd tevens een uitvoerige alfabetische index van alle heiligen en zaligen en een overzicht van de herdenkingsdata toegevoegd.
Dit martyrologium moest aanvankelijk tijdens het Jubeljaar gepubliceerd worden, maar de drukproeven waren pas tegen Pasen van dit jaar klaar. Het duurde nog tot na de zomervakantie voordat de eerste exemplaren gedrukt werden. (2/10/2001)

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken