Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pauselijke bijbelcommissie vergadert over ‘Bijbel & Moraal’

Pauselijke bijbelcommissie vergadert over ‘Bijbel & Moraal’
BRUSSEL (KerkNet/VIS/RK) - De Pauselijke Bijbelcommissie komt van 19 tot 23 april voor haar jaarlijks overleg samen. Onderwerp van gesprek is – net als vorig jaar – Bijbel & Moraal.

De bijeenkomst heeft plaats vlakbij het Domus Sanctae Marthae. De Pauselijke Bijbelcommissie wordt geleid door kardinaal Ratzinger en ze is een van de belangrijkste commissies van de Heilige Stoel.

Bijbelcommissie

De Pauselijke Bijbelcommissie werd op 30 oktober 1902 opgericht, na de publicatie van de apostolische brief Vigilantiae Studiique van Paus Leo XIII. De toenmalige paus hoopte met de oprichting van de commissie een impuls te geven aan het bijbelonderzoek en vergissingen en dwalingen tegen te gaan. Na de publicatie van de motu proprio Sedula Cura van Paulus VI onderging de commissie een ernstige hervorming. Zo maakte ze voortaan deel uit van de Congregatie van de Geloofsleer en werd de prefect van die congregatie tevens voorzitter van de bijbelcommissie.

De werkzaamheden van de commissie worden geleid door de secretaris van de commissie, Klemens Stock. Net zoals vorig jaar buigt men zich over het thema ‘Bijbel & Moraal’. Daarbij stelt ieder lid kort zijn inbreng voor. Daarna volgt een discussie in de plenaire vergadering.
 
 

 

Rorate Zoeken