Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Religieuze leiders bijeen in Brussel

Religieuze leiders bijeen in Brussel
BRUSSEL (RKnieuws.net, KerkNet) ? In Brussel had een buitengewone bijeenkomst plaats van religieuze leiders. De bijeenkomst stond in het teken van het vreedzaam samenleven tussen de godsdiensten in Europa.
Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door leden van het joods-christelijk overlegorgaan, dat geleid wordt door dominee Vanescote; de medestichters van het ?Forum van Drie Godsdiensten? ? Sir Sigmund Sternberg, sjeik Dr. M. A. Badawi, in het gezelschap van Ruth Weyl en Sydney Shipton, de coördinator van het Forum, die speciaal voor deze gelegenheid vanuit Londen naar Brussel gereisd waren; Ricardo Levi, raadgever van Europees Commissievoorzitter Romano Prodi; evenals Brussel Minister Jos Chabert, die onlangs naar het voorbeeld van 'Marseille Espérance' het Brussels Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform heeft opgericht.

Tijdens de bijeenkomst onderstreepte Minister Chabert het belang van opvoeding en dialoog om het geweld te bestrijden. Daarbij verwees hij naar de ervaringen van ?Marseille Espérance?, waarin mensen van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen samenwerken en samen hun onderlinge tegenstellingen overwinnen. Ricardo Levi onderstreepte de levendige belangstelling van de Europese verantwoordelijken voor de wereldontmoeting van joodse leiders rond antisemitisme, de beschermende maatregelen in de nieuwe Europese grondwet voor de religieuze gemeenschappen, evenals de structurele dialoog met die gemeenschappen.

De joodse en christelijke deelnemers onderstreepten dat er onderling goed wordt samengewerkt, maar ze spraken tevens de vrees uit dat die samenwerking dreigt ondergraven te worden door het conflict in het Midden-Oosten of films als The Passion, die de stigmatisatie en minachting voor de andere opnieuw doen groeien.

Sjeik Badawi onderstreepte de noodzaak van de ?gepersonaliseerde dialoog tussen de diverse geloofsgemeenschappen in België?, om de vooroordelen ten aanzien van de islam te bestrijden.

Alle deelnemers waren het er alvast over eens dat het bijzonder zinvol is om de dialoog verder te zetten en in hun kleine groepen naar toenadering te blijven streven tussen de Abrahamistische Godsdiensten ? het jodendom, het christendom en de islam. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken