Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Interprovinciale conferentie van de Zusters van Don Bosco

Interprovinciale conferentie van de Zusters van Don Bosco
MECHELEN (RKnieuws.net) - Van woensdag 21 april tot vrijdag 30 april komen 44 zusters van Don Bosco naar Vlaanderen voor de Interprovinciale Conferentie van de CIED (Conferenza Interprovinciale Europa di Dodici).


De 14 provincies zijn: België Noord, België Zuid, Duitsland, Frankrijk, Groot-Britanië, Ierland, Oost-Europa/Georgië, Oostenrijk, Polen Lomianki, Polen Wroclaw, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en het Midden Oosten. Verder komen vanuit Rome zr. Maria del Carmen Canales (algemeen raadslid voor de pastoraal), zr. Carla Castellino (algemeen raadslid visitatrice en verbonden met de CIED), zr. Maria Trigila en zr. Bernadette Sangma (medewerksters bij de algemene raad).

Deze 48 zusters zullen tien dagen gemeenschap vormen, bezinnen en dialogeren rond het thema: “De spiritualiteit van verbondenheid in een salesiaanse stijl”.

De bijeenkomst vindt plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen. Het is een initiatief van de algemene raad van de zusters van Don Bosco te Rome. Iedere Conferentie van Provincies werd uitgenodigd een seminarie te organiseren om de hoofdidee van het laatste Algemeen kapittel te implementeren. Deze gedachte in het kapitteldocument ‘Alles begint met luisteren..!’ luidt: ‘Verbonden met de wereld vandaag samen evangelisch op weg.’ In het licht van Gods Woord en kijkend naar het salesiaans charisma van de congregatie willen de zusters op het spoor komen hoe ze vandaag evangeliserend kunnen aanwezig zijn in een wereld die nood heeft aan educommunicatie en interculturaliteit. Dit seminarie hebben de leden van de algemene raad samen met hun medewerksters reeds onder elkaar gerealiseerd. Nu worden zij per vier uitgezonden om het samen met de leden van de elf onderscheiden conferenties uit te werken.

De CIED zal aan dit seminarie in Mechelen een eigen stijl geven. Vier provinciale oversten (Ierland, Frankrijk en de twee van België) hebben het programma voorbereid. Veel conferenties of inleidingen zullen er niet zijn. Wel is er tijd voorzien om samen te bidden, te zoeken, te dialogeren, te leren onderscheiden waar het op aan komt, opdat in West- en Oost-Europa en in het Midden Oosten, zusters van Don Bosco ‘de spiritualiteit van verbondenheid in een salesiaanse stijl’ weten om te zetten in opvoedende principes.

Mgr. Luc Van Looy bezoekt hen woensdag 28 april en gaat dan voor in de eucharistieviering. Kardinaal Danneels zal dit doen op donderdag 29 april. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken