Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

COMECE publiceert document over Europese verkiezingen

COMECE publiceert document over Europese verkiezingen
BRUSSEL (KerkNet/SIR) - De Europese bisschoppen van de Raad van Bisschoppenconferenties van de landen van de Europese Unie (COMECE) hebben op hun bijeenkomst eind april in het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela overlegd over een document, ter gelegenheid van de Europese verkiezingen van 10 tot 13 juni. Het document wordt binnenkort gepubliceerd, al zal het op 29 april gedateerd worden.

De COMECE richtte een speciaal comité op dat het document 'Open onze harten' van vorig jaar, nader zou bestuderen. De definitieve versie van dat document wordt gepubliceerd na de COMECE-ontmoeting van 18 tot 19 november in Brussel.
De Europese bisschoppen hielden op hun bijeenkomst in Compostela ter dege rekening met de rapporten en de opmerkingen van de sprekers op het eraan voorafgaande congres (27 tot 28 april). Sprekers daar waren onder meer aartsbisschop Barrio van Santiago, prof. Inglott van de Universiteit van Malta, Michel Camdessus, voorzitter van de 'Semaines Sociales de France', kardinaal Nicora, oud vice-voorzitter van de COMECE, kardinaal Rouco Varela van Madrid en abt Notker Wolf, de algemene overste van de benedictijnen.
 
 

 

Rorate Zoeken