Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuw Frans bijbeltijdschrift voor jongeren

Nieuw Frans bijbeltijdschrift voor jongeren
BRUSSEL (KerkNet/Avvenire) - Het Franse Edition du Cerf, vooral bekend als de uitgever van La Bible de Jérusalem, start een tijdschrift dat exclusief over de bijbel gaat en zich speciaal richt op jongeren.
Volgens Anne Soupa, redactrice van het nieuwe maandblad, kan iedereen in de bijbel een antwoord vinden op alle belangrijke levensvragen. Aan de Italiaanse krant Avvenire vertelde ze dat de publicatie wil inspelen op het geweldige enthousiasme dat de Wereldjongerendagen bij de Franse katholieke jongeren hebben nagelaten.
Het eerste nummer verscheen op 30.000 exemplaren. Naast bijbelfragmenten en commentaren, vinden de jongeren er allerhande spelletjes (quizzen, kruiswoordraadsels, enz) die moeten bijdragen tot een betere kennis van de bijbel. Jongeren krijgen er "een gepersonaliseerde, maar niet willekeurige lectuur". Ze worden er vertrouwd gemaakt met een stevige theologische, geografische, wetenschappelijke, literaire en antropologische achtergrond van de bijbel.
Met het nieuwe bijbeltijdschrift neemt Edition du Cerf, dat uitgever is van belangwekkende studies, filosofische werken en geschriften van de grootste geleerden uit de hele wereld, een berekend risico. Met graagte zelfs, zegt Soupa want "de bijbel is immers een getuigenis dat ons niet onverschillig mag laten". Pater Nicolas-Jean Sed, een dominicaan die verantwoordelijk is voor het uitgavefonds van du Cerf vertelt: "Het is een dienst die dringend noodzakelijk geworden is, omdat we aan allen onze bijbel, die de deur kan openen naar intelligentie en vrijheid, ter beschikking willen stellen".

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken