Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gemeenschappelijk gebruik van kerken is problematisch

Gemeenschappelijk gebruik van kerken is problematisch
BRUSSEL (KerkNet/RadVat/AsiaNews) - De voorzitter voor de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, aartsbisschop Michael Fitzgerald, noemt het gemeenschappelijk gebruik van christelijke gebedshuizen door andere niet-christelijke geloofsgemeenschappen "problematisch".
Hij acht het niet gepast om de riten van een andere godsdienst in een gewijde christelijke kerk te laten plaatsvinden. "De Heilige Vader bezocht de Oemmajademoskee in Damascus, maar vroeg niet om er een eucharistie op te dragen." Mgr. Fitzgerald erkent dat de roep bij de Spaanse overheid, socialistische en linkse leiders om een moslimdienst in de kathedraal toe te laten erg groot is. Volgens hen kan de katholieke Kerk zo tonen dat ze "open en dialogaal" is. Maar volgens de aartsbisschop hebben zij "niet noodzakelijk de theologische gevoeligheid om het standpunt van de kerk te begrijpen". De bisschop weerlegt niet dat er sommige moslims Europa willen islamiseren: "Maar zij vormen niet de meerderheid. Er zijn ook vele moslims die gewoon willen samenleven met mensen van andere godsdiensten, op een manier die overeenkomt met de wetten en de tradities van het land waar ze leven."
De kathedraal van Cordoba is niet de enige die door haar geschiedenis als een brug tussen de verschillende godsdiensten kan dienen. Ander voorbeeld is de Haga Sophia in Istanboel, die nu een museum is - ondanks de druk om het gebouw opnieuw als moskee te gebruiken. Aartsbisschop Michael Fitzgerald vindt het evenwel niet opgaan die gebouwen zomaar voor vieringen van verschillende godsdiensten te gebruiken. "Er zijn wel ruimten die daartoe speciaal bestemd zijn. Denken we maar aan bepaalde gebedsruimten op luchthavens. Maar dat zijn geen kerken noch moskeeën. Het zijn interreligieuze ruimten, die zowel door joden, christenen, moslims en mensen van andere godsdiensten kunnen gebruikt worden (...) De situatie in Cordoba is echter verschillend, omdat die tot een bepaalde geloofsgemeenschap behoort." Nog volgens de aartsbisschop kan men in het algemeen stellen dat een katholiek kerkgebouw, waar het Heilig Sacrament is uitgestald, niet voor gebedsdiensten van een andere religieuze traditie kan gebruikt worden."
Aanleiding voor de uitspraken van Mgr. Fitzgerald zijn de berichten dat de Spaanse moslimgemeenschap een dienst wil houden in de kathedraal van Cordoba, een voormalige moskee. Hij voegt er overigens aan toe dat het Vaticaan hierover tot op heden geen enkele aanvraag ontvangen heeft.
 
 

 

Rorate Zoeken