Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pater Pio niet gekant tegen hervorming liturgie

Pater Pio niet gekant tegen hervorming liturgie
BRUSSEL (KerkNet/SpiritualityToday) - Een nauwe medewerker van de Italiaanse kapucijnenpater en stigmaticus pater Pio ontkent hij gekant was tegen de liturgische hervormingen, die onder impuls van het Tweede Vaticaans Concilie werden doorgevoerd.
Hij weerlegt dat de heilig verklaarde kapucijn tot het einde van zijn leven heeft geweigerd om elementen uit de volkstaal te integreren.
Pater Ermelindo Di Capua, die momenteel in het klooster van Pater Pio in San Giovanni Rotondo woont, onderstreept dat pater Pio altijd strikt de richtlijnen van Rome opvolgde en zelfs informatie vroeg over wat er nu juist nodig was om zich aan te passen, nadat de liturgie volgens de Latijnse ritus na Vaticanum II ernstige veranderingen onderging.
De uitspraken van Di Capua komen op een ogenblik dat er ook bij de generatie twintigers en dertigers heel wat jongeren zijn die enige heimwee blijken te koesteren naar de Latijnse mis, omdat die de mystieke aspecten in de eucharistie beter tot hun recht zou laten komen. In Zuid-Europa beroepen katholieken die nauw aanleunen bij de traditionalisten zich graag op pater Pio omwille van diens vermeende voorkeur voor het Latijn.
Pater Ermelindo Di Capua geeft wel toe dat het niet duidelijk is of pater Pio alle hervormingen van Vaticanum II en de Novus Ordo wel heeft verwelkomd. Hij spreekt ook niet dat hij mogelijk ontzet was over bepaalde tendensen. "Maar er is geen enkele aanduiding dat hij gekant was tegen de nieuwe manier op de eucharistie op te dragen, met het gezicht naar het volk." Hij wijst er ook op de Novus Ordo van het Romeinse missaal ook vandaag in San Giovani Rotondo de enige liturgie is die gevolgd wordt.
Sommige voorstanders van het Latijn betogen dat pater Pio nooit de eucharistie in de volkstaal heeft opgedragen. In 1965 werd de eerste wijzigingen van de eucharistie naar de volkstaal ingevoerd. Pater Pio overleed in 1968, voordat de eigenlijke hervorming van de liturgie van 1969 van kracht werd. "Maar ik heb Pater Pio nooit kritiek horen geven op de nieuwe regels en Pater Pio verwees steeds naar Rome als onze moeder", aldus nog pater Di Capua.
 
 

 

Rorate Zoeken