Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Zacheüs op zoek naar geëngageerde christenen

Zacheüs op zoek naar geëngageerde christenen
HASSELT (Kerk & Leven/RKnieuws.net) - Zacheüs is een nieuwe Limburgse vereniging die haar steentje wil bijdragen aan de diaconale opdracht van de kerk in het bisdom Hasselt. Ze wil dit doen door de inzet te ondersteunen van vrijwilligers, die bereid zijn om een eind op weg te gaan met kansarmen.
Centraal in dit nieuwe project staat de huisvestings-problematiek van kansarmen. Wat de bedoeling is van dit initiatief en hoe één en ander in zijn werk gaat, daarover had Kerk + Leven een gesprek met Michele Chiappo, gevangenisaalmoezenier in Hasselt en kersvers voorzitter van de vereniging.

Klopt het dat sommige mensen in Limburg heel moeilijk een woning kunnen vinden?
Jawel, het is niet evident voor een vluchteling die weinig Nederlands spreekt om een woonst te vinden. Verhuurders zijn soms argwanend ten opzichte van kansarme mensen. Vluchtelingen vormen een categorie van weinig interessante huurders. Ze kunnen onverwacht uit het land gezet worden, waardoor de verhuurder niet langer zeker is dat de huur zal betaald worden.

Maar, niet alleen vluchtelingen hebben problemen. We stellen vast dat ook ex-psychiatrische patiënten moeilijk onderdak vinden na een opname in een psychiatrische instelling. Wat geldt voor vluchtelingen en psychiatrische patiënten geldt nog meer voor ex-gevangenen. Verhuurders vragen zich af of ze kampen met verslavingsproblemen, of dat ze nog schulden moeten aflossen. Men is bang dat de huurder niet in staat zal zijn om te betalen. Het gevaar voor huurschade bestaat eveneens.

Hoe wil Zacheüs vzw die huisvestingsproblemen dan aanpakken?
De aanpak van Zacheüs vzw rust op twee pijlers. De eerste is de vaste overtuiging dat de aanwezigheid van een vrijwilliger als bondgenoot van kansarme huurders een belangrijk verschil kan maken. Voor veel mensen is het bijzonder moeilijk om de draad van hun leven opnieuw op te nemen en hun plaats (terug) te vinden in de maatschappij. Een begripvol iemand aan hun zijde kan helpen om hindernissen te overwinnen en een (re)-integratie in de samenleving mogelijk maken. Behalve de praktische nood aan huisvesting is er nood aan de ondersteuning en bemoediging door iemand die samen op weg wil gaan.

De tweede pijler is een waarborgfonds waarover de vereniging beschikt. Door dit fonds is de vereniging in staat om zich waarborg te stellen voor sociaal kwetsbare huurders. Zo hoopt Zacheüs bij verhuurders voldoende vertrouwen te creëren om woningen ter beschikking te stellen. Als er problemen zijn m.b.t. de correcte naleving van het huurcontract, dan kan de vereniging mee aansprakelijk gesteld worden. Daarvoor wil Zacheüs vzw zich engageren in de wetenschap dat het hier en daar ook effectief mis zal lopen.

Zacheüs doet een beroep op vrijwilligers. Hoe werkt dat in de praktijk?
Zacheüs werkt met vrijwilligers en wil kansarme huurders in contact brengen met een medestander. De vereniging staat dus voor een vorm van wonen onder begeleiding. Hierbij komt er een samenwerking tot stand tussen de vzw zelf, de vrijwilliger, de huurder en de verhuurder.

De vrijwilliger is bereid om samen met de kandidaat-huurder op zoek te gaan naar een geschikte woning en met hem/haar nadien in contact te blijven. In geval van conflicten tussen huurder en verhuurder kan hij een bemiddelende rol spelen. Dit bondgenootschap kan verder gedijen middels regelmatige huisbezoeken en gesprekken

Wat heeft Zacheüs die vrijwilligers te bieden?
Door onszelf waarborg te stellen voor kansarme huurders versterken we de positie van de vrijwilliger die samen met een huurder op zoek gaat naar een woning.

Daarnaast beschikt onze vereniging over een team dat permanent een luisterend oor en deskundig advies willen geven aan vrijwilligers. Men kan een beroep doen op Zacheüs vzw telkens als er vragen of problemen zijn m.b.t. het bondgenootschap met kansandere huurders.

Tenslotte organiseert Zacheüs vzw -in samenwerking met Welzijnszorg Limburg- regelmatig vormings- en uitwisselingsavonden voor medestanders. Die avonden bevatten algemene informatie over welzijnsdiensten, alsook bieden ze medestanders de gelegenheid om concrete problemen te bespreken met deskundigen en andere vrijwilligers.

Wie kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger-medestander?
Zowel mensen die reeds actief zijn in een bestaande groep of vereniging als mensen die zich betrokken voelen en zich willen engageren voor kansanderen in hun buurt. Ervaring of diploma's zijn niet vereist. Wat belangrijk is, dat zijn stabiele vrijwilligers met een groot hart en voldoende sociale feeling om met kansanderen om te gaan.

Komt Zacheüs met zijn werking niet in concurrentie met andere groepen die zich inzetten voor kansarmen in een parochie?
Absoluut niet. We willen helemaal geen afzonderlijke Zacheüsgroepen of zo oprichten. In tal van parochies gebeurt er heel veel op vlak van diaconie. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. We wensen het bestaande engagement van vrijwilligers en groepen, zoals Sint-Vincentiusgroepen, Welzijnsschakels, verenigingen voor vluchtelingen, enz. te versterken met ons eigen aanbod zonder dat het noemenswaardige verplichtingen schept van hun kant. Natuurlijk zijn we ook blij als er zich nieuwe vrijwilligers melden.

Waar haalt Zacheüs zijn inspiratie vandaan?
De vereniging Zacheüs is -in de nasleep van het jaar van de dienstbaarheid - opgericht. Haar naam verwijst naar het Zacheüsverhaal, dat een oproep inhoudt om maatschappelijke vooroordelen en onverschilligheid te doorbreken en solidair te zijn met mensen die om één of andere reden in de rand van de samenleving terechtgekomen zijn.

Daarnaast heeft Zacheüs vzw als inspiratiebron de adventscampagne van Welzijnszorg 'Gevangen in armoede' van 2003. Ook de tweede beleidsbrief van Mgr. Paul Schruers over "Medemensen in en uit de gevangenis" (2003) hebben we gelezen. In 1995 was er de verklaring van de bisschoppen van België over "Migranten en vluchtelingen in ons midden". Die verklaring hield ondermeer een oproep in tot grotere solidariteit met migranten en de wens om in parochies een doorgangshuis in te richten voor de opvang van vluchtelingen. Voor die intenties wil Zacheüs vzw zich samen met anderen op haar beurt engageren.

Zet de vereniging zich dan enkel in voor christenen?
Nee, de vereniging Zacheüs stelt zich -als christelijk geïnspireerd project binnen het bisdom Limburg- belangloos ten dienste van de pluralistische samenleving. Dat betekent dat de vereniging bereid is zich te engageren voor mensen ongeacht hun levensbeschouwing.

Vrijwilligers die wensen op weg te gaan met kansarme huurders kunnen zich melden bij Michele Chiappo (089/381286 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zacheüs vzw is ook op zoek naar verhuurders die een woning ter beschikking willen stellen van kansarmen. Meer informatie over Zacheüs vzw kan je vinden op <a href="http://clix.to/zacheus" target="new">http://clix.to/zacheus </a>Ons adres is: Zacheüs vzw, Runkstersteenweg 111, 3500 Hasselt. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken